japansk encefalit

Japansk encefalit – En virussjukdom som går att förebygga

Att bli sjuk i japansk encefalit kan vara allvarligt. Sjukdomen är vanligast på landsbygden i Asien, där viruset som orsakar sjukdomen finns hos grisar och vilda fåglar.

I allvarligare fall kan japansk encefalit orsaka inflammation i hjärnan, vilket kan leda till kramper, förlamning och koma. Sjukdomen kan i vissa fall vara dödlig och därför är prevention det säkraste sättet att skydda sig.

Det finns ingen specifik behandling för japansk encefalit när sjukdomen tagit fäste. Därför är det återigen förebyggande åtgärder som är det bästa sättet att skydda sig själv. Det bästa skyddet mot japansk encefalit är vaccinet. Vaccinet är avdödat och kan tas av samtliga målgrupper. Om du är allergiker är det viktigt att du ser efter om det finns en, för dig, allergen i vaccinet.

Om du reser till ett område där japansk encefalit är förekommande, bör du vidta åtgärder för att förhindra myggbett, som att använda insektsmedel och bära långa ärmar och byxor. Du bör också sova under ett myggnät under din vistelse.

Borde jag vaccinera mig?

Risken för att bli infekterad av viruset bedöms utifrån varierande faktorer. Om du ska spendera en längre tid i utlandet och vet med dig att du kommer att besöka landsbygd eller områden som ligger i anslutning till områden med mycket myggor bör du vara vaccinerad eftersom du då löper större risk att bli infekterad. 

Du bör även vara vaccinerad om du åker till riskområden vid flera tillfällen under ett och samma år. Läs mer om vem som bör vaccinera sig på Folhälsomyndigheten.

Kan jag känna igen japansk encefalit på symtomen?

I många fall kan du insjukna utan att tidigare symtom märkts av. Därför är det bra att vara uppmärksam på kroppens mående om man befinner sig i ett riskområde.

Symtom för japansk encefalit

 • Huvudvärk
 • Feber
 • Illamående
 • Kräkningar
 • Allvarligare symtom kan vara:
 • Tappa medvetandet
 • Kramper
 • Förlamning

Hur många doser är vaccinet och finns det biverkningar?

 • Grundvaccinationen mot japansk encefalit består av två eller tre doser. Om du är över 60 år ska du ta tre doser.
 • Dos två tas 1–4 veckor efter första dosen.
 • Dos nummer tre, om aktuellt, 1–2 månader efter dos två.
 • Grundvaccinationen ger skydd under ett år.
 • Om du ska vara borta länge eller om du återkommande reser till riskområden rekommenderas en påfyllnadsdos 1–2 år efter grundvaccinationen. Då räcker skyddet i minst tio år.

På Legehuset vaccinerar vi mot japanska encefalit och vi erbjuder även andra resevaccin. Läs mer om våra resevaccin.