Kvantitativt antikroppstest

Kvantitativt Antikroppstest

Ett antikroppstest används för att påvisa förekomsten av antikroppar mot viruset som orsakar covid-19. Testet kan tas kapillärt via ett stick i fingret eller venöst. Nu börjar vi på Legehuset med att utföra kvantitativa antikroppstester.

Vad är ett kvantitativt antikroppstest?

Ett kvantitativt antikroppstest ger dig inte längre bara ett positivt eller negativt testresultat, men även en siffra på hur många antikroppar du har. Detta kan vara viktigt för de som vill följa upp sina värden efter genomgång av en covid-19 infektion eller efter en covid-19 vaccinering. Patienten får nu ett värde och om det är ett lågpositivt eller högpositivt värde.

Vilka är referensintervallen?

Om ett referensvärde är över 12 så är det positivt och patienten får ett svar om att det är låg-, medel- eller högpositivt utifrån det referensvärde som anges. Man kan även få ett svar som är negativt.

Info kvantitativt antikroppstest

  • Sensitivitet: 98.86%
  • Specificitet: 96.49%
  • CE-märkt
  • Analysmetod: ELISA
  • Metoden är verifierad och validerad