Ledighet Hälsokontroll

Ledighet – Så stärker du hälsan under ledigheten

Julledigheten är förknippad med att fira högtider och att njuta av varandras sällskap. För många blir rutin och hälsa sekundärt under sin ledighet. Men ledigheten är faktiskt ett utmärkt tillfälle att se över sin hälsa och till och med stärka den. Vi går igenom fem olika sätt du kan prioritera hälsan även under julledigheten.

1. Vaccinera dig

Vaccin är läkemedel som skyddar mot infektionssjukdomar. Att vaccinera sig själv skyddar dig och andra mot allvarliga infektionssjukdomar.

För många är en ledighetsperiod som under vinterhalvåret ett utmärkt tillfälle att se över sina tidigare vaccinationer. För många svenskar är det exempelvis aktuellt att se över sitt grundskydd. Om du inte har fyllt på grundskyddet sedan dina skolår är det aktuellt att göra det. Grundskyddet ger skydd mot difteri, stelkramp och kikhosta. Om du ska resa under ledigheten kan det likaså vara bra om du ser över ditt skydd innan du åker iväg till utlandet.

2. Se över dina levnadsvanor under din ledighet

Levnadsvanor påverkar vår hälsa eftersom det innefattar vad vi äter, hur vi tränar, sover och annat som påverkar vår hälsa, exempelvis dåliga vanor som rökning.

Julledigheten förknippas för många med en stress om att hinna med och att räcka till. Det är enkelt att stressen tar över och att man förbiser sina egna behov. Under ledigheten är det därför bra att göra en särskild ansträngning för sina levnadsvanor. Ät en balanserad kost, träna utefter dina förutsättningar och vila upp dig inför det kommande året. Sunda levnadsvanor kan förlänga livet och de ger dig rätt förutsättningar för att leva ett gott liv – under livet gång.

3. Hantera kroniska sjukdomar

Många av oss lever med kroniska sjukdomar eller med någon som lever med det. Att leva med en kronisk sjukdom kräver mycket framförhållning inför utmaningarna som en sjukdom har med sig. Under ledigheten kan det vara nyttigt att se över sina rutiner och tillvägagångssätt i förhållande till sjukdomen man lever med.

Se över din medicinering, inventera läkemedel du använder och läs på om nya rön gällande din sjukdom. Kunskap ger makt och i detta fall kan den kunskapen ge dig makt att leva ett hälsosammare liv – även som kroniskt sjuk.

4. Drick vatten under din ledighet

Vatten är nyckeln till liv. Att vara uttorkad kan leda till allvarliga hälsoproblem. Uttorkning kan leda till trötthet, muskelkramper och annat som kan förvärra underliggande sjukdomar.

Under högtider är det vanligt att mer alkohol förtärs och många glömmer att kompensera alkoholintaget med vatten. Under högtidsfirande och andra situationer där alkohol finns kan det vara bra att dricka mer vatten än vanligt. Då förebygger man uttorkning och kroppen mår mycket bättre eftersom den får i sig en sund mängd vätska vilket stärker kroppens förmåga att hantera alkoholintaget.

5. Genomför en hälsokontroll när du har ledighet

Efter ett år av arbete eller utbildning kan många av oss känna det in i märgen. Ledighet är därför ett bra tillfälle att se över hur mycket kroppen tagit skada av ens farande under årets gång. En hälsokontroll kan ge dig svar om du tagit vissa områden av din hälsa för givet. Kanske är konditionen i behov av att ses över och stärkas eller kanske behöver muskulaturen arbeta lite hårdare så att man inte ligger i risk för benskörhet efter att ha suttit vid ett skrivbord under arbetstid. Det finns många skäl att se över sin hälsa.

Under vintern har många exempelvis D-vitaminbrist vilket kan öka risken för hälsoproblem som just benskörhet. Med en hälsokontroll får du svar på vilka områden du behöver se över och stärka i din hälsa och på Legehuset har alla hälsokontroller uppföljning med en av våra läkare. Läkaren går igenom provsvaren och tillsammans med ser ni över potentiella levnadsvanor som kan stärka din hälsa om du tillämpar dessa alternativt levnadsvanor du behöver släppa för att åtnjuta ett hälsosammare liv.

Använd ledigheten till att stärka hälsan

Sammanfattningsvis är ledighet och högtidsfirande inget som behöver påverka ens hälsa negativt. Det finns mycket gott att göra. Det viktiga är att man använder tiden och inte låter den rinna ur händerna på en i tro. Ta därför tillfället i akt under denna ledighet och besök någon av våra kliniker i Stockholm, Örebro, Linköping eller Göteborg och ta reda på vad du hinner göra för din hälsa under ledigheten.