Legehuset

Legehuset blir Sveriges prisvänligaste privata vårdgivare

Legehuset inleder nu ett nytt äventyr som Sveriges prisvänligaste privata vårdgivare.

Vi på Legehuset har alltid strävat för att folkhälsa ska vara ett begrepp som känns relevant och begripligt. Legehuset sänker därför sina priser på utvalda produkter. På så vis blir folkhälsa inte en fråga som är synonym med folkets ekonomiska förutsättningar.

Vården i Sverige är bland den bästa i världen. Sverige har länge producerat kompetent personal och vi är även ledande på medicinsk teknologi och forskning. Något alla bör bära med stolthet. Svensk sjukvård bistår omvärlden med mycket efterfrågad och eftertraktad kompetens. Något vi på Legehuset kan mycket väl, då majoriteten av vår personal ingår i den yrkesgruppen.

För patienterna betyder detta nya äventyr att det nu finns en privat vårdgivare som uttalat har deras hälsa, men även ekonomi, i åtanke.

Reaktiv och preventiv vård

Vården utgörs av olika områden.

Den reaktiva vården är den del av vården du möter när olyckan är framme och du blivit skadad, sjuk eller annat som kräver sjukvårdsbehandling.

Den preventiva vården, den som förebygger ohälsa och sjukdom, utgör idag bara 4% av sjukvårdsbudgeten i Europa, enligt WHO. Obalansen mellan hälsa och sjukvård är därför påtaglig. Som vårdgivare vill vi därför verka i området med mest potential. Det gör vi bäst inom den preventiva vården.

Här nedan följer några konkreta exempel på hur preventiv vård kan skifta fokusområde, i den idag reaktivt lagda vården, till en vård som även inkluderar prevention i sin prioritering.

Legehuset och vår roll i preventiv vård

Som vårdgivare är Legehusets mission att stärka folkhälsan. Det gör vi bäst när vi får fokusera på vård och tillämpa vår kollektivt förvärvade kompetens. Inget mer eller mindre.

Därför erbjuder vi nu prisgaranti på alla våra vaccin och intyg.

Det innebär att du som är i behov kan hänvisa till en aktör som erbjuder lägre priser än oss och att vi då anpassar våra priser utefter det.

Vi är Sveriges mest prisvärda privata vårdgivare. Kom in och lär känna oss.