Vårdbussen på järvaveckan

Legehuset ger bort gratis TBE-vaccination under Järvaveckan

I samband med Järvaveckan som börjar denna vecka kommer Legehuset att närvara med Vårdbussen i ett initiativ vars syfte är att upplysa besökare om riskerna med TBE, fördelen med vaccinering och erbjuda besökare gratis TBE-vaccination.

Legehusets vision är att alla ska ha råd till en god hälsa och möjlighet till en god och nära vård. Vi tror att en del av det arbetet innebär att upplysa och vägleda människor till sunda vårdval.

Med anledning av den ökade TBE spridningen i Sverige kommer Legehuset därför erbjuda Järvaveckans besökare TBE-vaccinering helt gratis samt även finnas på plats för att utbilda och svara på frågor kring TBE.

– En viktig del i Legehusets verksamhet är att kunna utbilda och bidra med resurser i utsatta områden och av den anledningen kan vi stoltsera med att vi valt att närvara under Järvaveckan med ett välgörenhets initiativ för att motverka spridningen av TBE, säger Dr. Omar Maslah, grundare Legehuset.

TBE är en fästingburen sjukdom som i allvarliga fall yttrar sig som en hjärninflammation med hög feber, svår huvudvärk och förvirring.

Förra året rapporterades 533 fall av TBE, det högsta antalet fall på nationell nivå som någonsin rapporterats in i Sverige. Det finns inget botemedel mot TBE, men vaccin mot TBE har god skyddseffekt och rekommenderas till personer som bor eller kommer att befinna sig i riskområden.

Grundaren för The Global Village, Ahmed Abdirahman, startade Järvaveckan som ett initiativ för att minska avståndet mellan medborgare i Järvaområdet och beslutsfattare inom privat och offentlig regi.

– Boende i Järva har ett lika stort vårdbehov som övriga Sverige, det såg vi inte minst under Covid-19 pandemin. Därför är det väldigt kul att välkomna vårdgivare som Legehuset och andra aktörer till Järvaveckan, säger Ahmed. 

Besök Legehuset under Järvaveckan mellan 3-5 juni.