Legehuset sponsrar Järva filmfestival

Vi stödjer @stiftelsentheglobalvillage och kommer därför att finnas på plats under Järva Filmfestival den 2:a & 3:e augusti.

På plats kommer vi att bjuda på 500 gratis antikroppstest, gratis blodtrycksmätningar samt goodie bags med munskydd och handsprit.

-Tillsammans gör vi större skillnad när offentlig sektor, näringsliv, och civilsamhälle samarbetar. När vi på Legehuset fick förfrågan från Stiftelsen The Global Village så kändes det som en självklarhet att vara med trots kort framförhållning. Legehusets huvudfokus är att bidra med kunskap om betydelsen av förebyggande vård, särskilt i utsatta områden som dessa. Att erbjuda precentiv vård är av yttersta vikt ur ett jämlikt hälso- och sjukvårdsperspektiv. Legehuset välkomnar liknande samarbeten och hoppas på en frisk och hälsosam framtid, säger Omar Maslah, Vice VD på Legehuset.