Sunda levnadsvanor

Levnadsvanor – så förlänger du livet

Förebyggande vård eller preventiv vård refererar till förebyggandet av hälsoproblem eller den fortsatta utvecklingen av ohälsa i form av sjukdom eller skador. Förebyggande vård kan därför inkludera olika behandlingar och vanor. Exempelvis hälsokontroller och screeningar för olika sjukdomar, att granska sina levnadsvanor och åtgärda ohälsosamma sådana och även vaccination mot infektionssjukdomar.

Goda levnadsvanor

En viktig aspekt av preventiv vård är att upprätthålla sunda levnadsvanor. Att ha en god kost, regelbunden träning, goda sömnvanor och att undvika rökning eller regelbundet intag av alkohol ger stora resultat när det gäller att förebygga sjukdom och ohälsa.

Screening och hälsokontroller

Att hitta sjukdomar i tid kan vara avgörande för att ha en god hälsa. Hälsokontroller och screening räddar liv världen över varje år. Regelbundna hälsokontroller ger en möjlighet att redan innan sjukdomen tagit fäste hos en patient behandla den i förstadiet. Då kan patienten ändra riktning på något som annars kunnat leda till allvarlig ohälsa. Det kan exempelvis vara så att patientens hjärt- och kärl hälsa visar oroande nivåer eller annat som enkelt kunnat åtgärdas med en korrigering av ens levnadsvanor. Samma princip gäller även cancerdiagnoser. Tidig upptäckt är en avgörande faktor för en effektiv behandling.

Vaccination som levnadsvanor?

Den kanske mest välkända preventiva metoden för att undvika potentiell sjukdom är vaccin. Vaccin mot infektionssjukdomar räddar årligen många liv. Under pandemin har just vaccin belysts som den mest avgörande förebyggande faktorn mot viruset framfart världen över. Genom att vara vaccinerad skyddar vi oss själva men även andra mot sjukdom och ohälsa.

Vaccin är inte endast för dig utan för att vaccin ska ha en bra effekt behöver egentligen så många som möjligt ta det. Många vaccin har en grunddosering som består av flertalet doser och det är inte sällan som påfyllandsdoser behöver tas över tid för att bibehålla skyddet. Därför är det viktigt att man regelbundet ser över sitt vaccinationsskydd och fyller på i god tid till resa, influensasäsong, fästingsäsongen eller annat.

Preventiv vård är goda levnadsvanor

Preventiv sjukvård är alltså flera olika områden som tillsammans utgör det som är förebyggandet av sjukdomar och ohälsa. Sunda levnadsvanor är en avgörande faktor för ett hälsosamt och långt liv. När du tar hälsosamma beslut, som att regelbundet undersöka din hälsa, genomför en screening för cancer eller vaccinerar dig, så höjer du chansen för ett gott liv och även ett längre liv.

Legehuset som preventiv vårdgivare

På Legehuset hjälper vi dig med att bygga en sund och hållbar hälsa. Via våra hälsokontroller får du en bra överblick på vad som behöver göras för att skapa goda förutsättningar för din hälsa genom ett direkt samtal med en av våra läkare efter att du genomfört en hälsokontroll. Du och läkaren går noggrant igenom dina levnadsvanor och korrigerar utefter det som känns görbart från ditt håll.

Vi erbjuder även de flesta vaccin på marknaden men kan även vaccinera om du har fått ett vaccin utfärdat på recept av läkare. Som vaccinatör förstår vi att det ofta är en kostnadsfråga att vaccinera sig mot exempelvis TBE eller inför ens utlandsresa. Hälsa bör inte vara en kostnadsfråga och vi har därför tillämpat en prisgaranti på alla vaccin och läkarintyg. Du får alltid det prisvänligaste priset på Legehuset.  

Om du vill boka vaccin i Stockholm, Örebro, Göteborg eller Linköping kan du klicka här.

Om du vill boka hälsokontroll i på en av våra kliniker klickar du här.