matallergi

Matallergi – Så vet du om du är allergisk

Matallergier är allergier mot olika typer av livsmedel. I Sverige tros 15% av befolkningen ha någon typ av matallergi. Allergi uppstår på grund av att ens immunförsvar har en reaktion mot proteiner som allergenen innehåller.

Vad är en matallergi?

Matallergier uppstår när kroppen är överkänslig mot livsmedlet som föranleder den allergiska reaktionen. Det är oftast så att immunförsvaret bildar så kallade allergiantikroppar mot ett ämne, ofta ett protein i livsmedlet, som gör att kroppen får en reaktion och bildar exempelvis ämnen som histamin. Histamin frigörs av kroppens celler och retar upp slemhinnorna, vilket skapar den allergiska reaktionen.

Mer allvarlig allergisk reaktion

En allvarlig allergisk reaktion, så kallad anafylax, kan uppstå på grund av allergi mot livsmedel. Behandling behövs ofta för att reaktionen inte ska bli livshotande. Det allra vanligaste är att snabbt behandla reaktionen med en så kallad injektionsspruta, ofta innehållande adrenalin. Adrenalin frigör luftvägarna och höjer blodtrycket vilket lugnar reaktionen.

Olika typer av matallergi

Det finns flera olika typer av allergier.

IgE- förmedlad allergi är en form av allergi som leder till att de första symtomen uppstår inom en till två timmar från förtäring av allergenen.

Vid en icke IgE-förmedlad allergi kommer symtomen efter många fler timmar än vid en IgE-förmedlad allergi. De första symtomen kan uppstå ett till två dygn efter förtäring. En icke förmedlad IgE- allergi är inte farlig eller livshotande vilket IgE-förmedlade allergier kan vara.

Symtom vid matallergi

Det finns många symtom att vara uppmärksam på om man misstänker en matallergi.

Särskilt barn bör ha uppsyn över sig vid måltider och annan förtäring om föräldern har anledning att misstänka att barnet är allergiskt. Detta eftersom barn kan uppvisa flera av symtomen samtidigt.

Symtom från huden

  • eksem
  • nässelutslag
  • rodnande utslag

Mag- och tarm symtom

  • kräkningar
  • diarré
  • ont i magen.

Symtom från munnen

  • Irritation
  • Klåda
  • Svullnad i mun och på läppar.

Så fastställs matallergi

Läkare genomför en allergiutredning på personen som misstänks ha en matallergi. Inledningsvis samlas all information kring vilka symtom som uppvisats, om man misstänker att det går i släkten och om personen, ofta ett barn, har några andra sjukdomar.

Vidare går utredningen vidare till att ta prover för att fastställa allergenantikroppar.

Blodprov

Blodprover kan utesluta eller bekräfta allergier genom att framkalla antikropparna som fastställer allergier eller i bästa fall utesluter någon allergi. Blodprovet tas i fingret eller armvecket och är knappt kännbart.

I andra fall kan läkaren genomföra en så kallad provokation. Då får den misstänkte allergikern förtära mycket små doser av allergenet för att utesluta eller fastställa reaktionen.

Så behandlas matallergi

Matallergi kan man växa ifrån. Men det kan även vara kroniskt och något man lever med livet ut.

Allergikern följer upp med en dietist i hur denne ska äta och tänka kring kost överlag då korsallergier kan uppstå under livets gång. Korsallergi är när immunförsvaret framkallar samma allergiska reaktion mot något som misstas vara den allergenen som allergikern är allergisk mot kommer in.

Ofta är det så att allergenen helt ska uteslutas från kosten för att undvika framtida allergiska reaktioner.

Läkemedel ordineras ut till allergikern och ofta får närstående utbildning i hur läkemedlen administreras. Ofta består läkemedlen av antihistaminer, luftrörsvidgande läkemedel och adrenalin sprutor.

Förebyggandet av matallergi

Matallergi går inte att förebygga. Allergier kan uppstå på grund av genetik, orsakas av yttre faktorer i miljön. Det som går att förebygga är nästkommande reaktioner. Genom att ha uppsikt och noga planering kn allergiker leva sina liv utan att insjukna i allergiska reaktioner. Dock ska riskmedvetenheten aldrig överses. En adrenalin spruta bör vara nära till hands vid alla situationer då olyckan kan vara framme och en akut situation uppstå.

På Legehuset kan vi hjälpa dig som misstänker att du utvecklat en matallergi. Via vår Allergikoll kommer du snabbt i kontakt med läkare och kan genomföra en utredning för att antingen fastställa allergi eller utesluta. Läs mer om allergier här.