Nya råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten

Nya råd och rekommendationer – Detta gäller just nu

Nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten

Legehusets läkare reder ut vad som gäller om du misstänker att du blivit smittad.

Covid-situationen i Sverige och Europa är nu dramatisk och den dominerande virusvarianten är Omikron. Den är betydligt mer smittsam än tidigare varianter och kan även drabba vaccinerade. 

Hur gör jag om jag varit i närheten av en person som smittats av covid-19?

Omikronvarianten har hög smittsamhet och står för den största smittspridningen just nu, vilket kan innebära att du bär på viruset utan symptom. Den kan dessutom drabba dig som redan är vaccinerad. Du rekommenderas således att ta ett självtest. Om du får ett positivt provresultat på ett självtest behöver det inte längre följas upp med ett PCR-test. Ett positivt självtest ska betraktas som att man har covid-19 och därefter följa gällande förhållningsregler. 

Hur gör jag om jag är smittad?

Har du symptom som kan tyda på covid-19 ska du hålla dig hemma. Det gäller även om du är vaccinerad eller har haft covid-19 tidigare. Du bör testa dig så snart du kan och hålla dig hemma i väntan på provresultat. Har du möjlighet till att ta ett självtest och får ett positivt resultat, behöver du inte längre verifiera detta med ett PCR-test. Har du symptom men fått ett negativt resultat ska du ändå stanna hemma i minst fem dagar och tills du känner dig helt frisk. 

Hur gör jag om någon i mitt hushåll är smittad?

Enligt dem nya rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten som kom den 20 januari ska den som har konstaterad covid-19 hålla sig hemma i fem dagar från symptomdebut eller dagen för positivt resultat, men minst två dagar som helt symptomfri. Om möjligt ska den smittade hålla sig isolerad från övriga, gärna i ett eget rum. Det t.ex. inte lämpligt att ni äter tillsammans. Man uppmanas att ha god handhygien, använda handsprit, ha egna handdukar och hålla avstånd. 

Är du hushållskontakt till en smittad kan du efter fem dagar i karantän gå tillbaka till jobb eller skola, förutsatt att du är symptomfri. Du skall vara uppmärksam på om eventuella symptom som kan dyka upp. 

Familjekarantänen tas bort för dem som är vaccinerade med tre doser, varit sjuka i covid-19 de senaste tre månaderna och för viktiga samhällsgrupper. Dessa kategorier kan alltså gå till jobb eller skola även om någon i familjen har covid-19. Dock skall de undvika att gå på exempelvis middagar och fritidsaktiviteter under tiden som någon i hushållet är hemma i karantän.

Läs mer på 1177 och Folkhälsomyndighetens hemsida för mer information gällande aktuella rekommendationer.

Januari 2022