Nyårslöfte

Nyårslöfte – Förebygg ohälsa i det nya året

I den här artikeln ger vi dig en lista över de bästa skälen att införa en preventiv hälsovardagsstil under det kommande året. En preventiv hälsovardagsstil innebär att du vidtar åtgärder för att förebygga sjukdomar. Detta genom att främja hälsosamma vanor för att förbättra din allmänna hälsa och välbefinnande. Det finns många fördelar med att adoptera en preventiv hälsovardagsstil, inklusive förbättrad allmän hälsa, ökad energi och vitalitet, bättre mental hälsa, förbättrad livskvalitet och kostnadsbesparingar. För att hjälpa dig att uppnå dina tränings- och förebyggningsmål har vi också gett några tips på vad du kan göra för att uppfylla ditt nyårslöfte under 2023.

Så här kan du uppnå ett nyårslöfte om förbättrad allmän hälsa

När vi tar åtgärder för att förebygga sjukdomar och främja hälsosamma vanor minskar vi också risken för att utveckla kroniska tillstånd som hjärtbesvär, diabetes och vissa typer av cancer.

Genom att införa ett nyårslöfte om att adoptera en preventiv hälsovardagsstil kan vi förbättra vår allmänna hälsa. Det leder till en minskad risk för att utveckla allvarliga och ibland livshotande sjukdomar. Detta kan innebära att vi genomför regelbundna hälsokontroller, ändrar vår kost till en mer hälsosam och medveten kost. Även att vi tränar regelbundet och avstår från riskbeteenden som rökning och överdriven alkoholkonsumtion skapar bättre förutsättningar.

Här är tipsen för att uppfylla ditt nyårslöfte om ökad energi och vitalitet

En hälsosam livsstil innebär oftast ökad energi och en starkare känsla av allmän hälsa. När vi tar hand om kroppen och sinnet har det oftast positiva följder i vardagen. Vi kan lättare hantera vardagen med alla uppgifter och aktiviteter som det innebär.

Detta kan innebära att det finns mer energi att prioritera sunda levnadsvanor som att få tillräckligt med sömn, hantera stress och ägna oss åt fysisk aktivitet som ger en känsla av välmående.

Stärker din mentala hälsa

Genom att införa ett nyårslöfte om att ta hand om sin fysiska hälsa kan man oftast uppleva positiva effekter på den mentala hälsan också. Regelbunden träning, tid i naturen och andra aktiviteter som främjar lugn kan hjälpa till att stärka den mentala hälsan genom att minska stress och förbättra sinnesstämningen.

En preventiv hälsovardagsstil kan också hjälpa till att förebygga och hantera olika mentala hälsoproblem, såsom depression och ångest.

Sätt upp ett nyårslöfte för förbättrad livskvalitet – här är hur du gör

När vi tar hand om hälsan kan vi leva ett mer aktivt, produktivt och givande liv. En preventiv hälsovardagsstil kan bidra till att öka din livskvalitet genom att ge dig mer energi och styrka, förbättra din mentala hälsa och ge dig en starkare känsla av välbefinnande.

Genom att vidta åtgärder för att förebygga sjukdomar och främja hälsosamma vanor kan du också vara mer fri att göra de saker du gillar och njuta av livet.

Kostnadsbesparingar som resultat av sunda vanor

En preventiv hälsovardagsstil kan också bidra till att spara pengar på sikt. Genom att förebygga sjukdomar och hålla dig frisk kan du minska risken för dyra läkarbesök och medicinering.

Att vidta åtgärder för att förbättra din hälsa kan också hjälpa till att sänka eventuella försäkringskostnader.

Sammanfattningsvis om ditt nyårslöfte

En preventiv hälsovardagsstil kan ge många fördelar för din hälsa och välbefinnande. Genom att sätta upp specifika mål för ditt nyårslöfte, skapa en plan, söka stöd och hjälp, vara tålmodig och positiv, kan du uppnå en hälsosam livsstil. Det hjälper dig att förbättra din allmänna hälsa och öka din livskvalitet. Och som en bonus kan en preventiv hälsovardagsstil också bidra till att spara pengar på sikt. Så inför en preventiv hälsovardagsstil under det kommande året genom att sätta upp ditt nyårslöfte och upplev alla dessa fördelar!

Ta ditt första steg med Legehuset

På Legehuset arbetar vi med att förebygga ohälsa. Vi erbjuder hälsokontroller, vaccin, läkarintyg och blodprover.

För att starta 2023 rätt kan du besöka oss för en hälsokontroll eller blodanalys och genom någon av undersökningarna ta reda på hur kroppen mår och vilka förbättringsområden som potentiellt finns. Alla våra hälsokontroller följs upp av läkare där du och läkaren går igenom provsvaren och du får rätt verktyg för att ändra de provsvar som är i behov. Forskning visar att de som följer upp sin hälsoundersökning även är de som har störst chans för att även ändra på sina levnadsvanor och tillämpa mer sunda levnadsvanor.

Boka en hälsokontroll på en av våra kliniker i Stockholm, Örebro, Linköping eller Göteborg.