2023- nyårslöfte

2023 – Så uppfyller vi årets nyårslöften kring hälsa

Hälsa är en viktig del av våra liv och det är aldrig för sent att börja ta hand om den. Förebyggande hälsovård är ett bra sätt att sätta hälsomål och arbeta mot att nå dem. En bra start är att göra en översyn av våra levnadsvanor och se vilka områden vi kan förbättra. I denna artikel kommer vi att titta på varför förebyggande hälsovård är viktigt och ge en topp 10-lista över åtgärder du kan vidta för att förbättra din hälsa.

Hur kan jag stärka min hälsa?

Att vidta förebyggande hälsovård kan förbättra din hälsa och förhindra sjukdom. Genom att följa en hälsosam livsstil, ta regelbundna hälsokontroller och ta vaccin kan du minska risken för att utveckla allvarliga sjukdomar. Förebyggande hälsovård handlar om att förhindra sjukdom och förbättra hälsan genom att vidta åtgärder före att sjukdomen uppstår. Det kan innebära att ändra livsstil, ta regelbundna hälsokontroller och ta vaccin.

Här är en övergripande lista över åtgärder du kan vidta för att förbättra din hälsa samtidigt som du förebygger ohälsa:

  • Upprätthåll en hälsosam kost och träningsrutin för att förebygga kroniska sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och fetma. Dåliga matvanor utgör den största riskfaktorn för ohälsa i Sverige.
  • Ta regelbundna hälsokontroller för att upptäcka och förebygga sjukdomar som cancer, högt blodtryck och höga kolesterolnivåer. En hälsokontroll kan upptäcka sjukdomar som är svåra att diagnosticera eftersom symtomen inte upprätt ännu. Tidig upptäck ger större chans till full återhämtning.
  • Vaccinera dig för att skydda mot allvarliga sjukdomar som influensa och vissa typer av cancer. HPV kan utvecklas till bland annat livmoderhalscancer. Läs mer om HPV här.
  • Sluta röka för att minska risken för lungcancer, hjärt- och kärlsjukdomar och andra rökrelaterade sjukdomar. 6% av vuxenbefolkningen i Sverige röker dagligen, ungefär 600 000 människor.
  • Minska stress för att förbättra mental hälsa och minska risken för depression och ångest. 41% av tillfrågade kvinnor uppger att de under 2022 känt ro, ångest eller ängslan. Av tillfrågade män uppger 30% att de upplevt något av de ovanstående.
  • Ta mediciner som ordinerats för att hantera och förebygga kroniska sjukdomar som högt blodtryck och diabetes. 27% av den vuxna befolkningen i Sverige tros ha ett för högt blodtryck. 500 000 svenskar lever med diabetessjukdom.
  • Gör regelbundna tandläkarbesök för att förebygga orala hälsoproblem som karies och tandköttsinflammation. Vi lever längre än tidigare och oral hygien är därför viktigare eftersom tänderna ska räcka till över hela livet.
  • Få tillräckligt med sömn för att förbättra den allmänna fysiska och mentala hälsan samt minska risken för fetma, diabetes och depression.1 av 4 tillfrågade uppger att de har dålig sömn.
  • Ät en balanserad kost för att ge kroppen de nödvändiga näringsämnena och minska risken för näringsbrist. Upp till en femtedel av äldre inom äldreomsorgen lever med näringsbrist vilket ökar risken för komplikationer i underliggande sjukdomar.
  • Var aktiv och delta i regelbunden fysisk aktivitet för att förbättra hjärt- och kärlhälsan, minska risken för vissa cancertyper samt hålla en hälsosam vikt. Studier har visat att intensiv träning hämmar cancercellers förmåga att sprida sig i kroppen.

Det här är en lista som kan användas som stöd för att nå dina hälsomål under 2023 men även som generell lista över förebyggande åtgärder som inte bara gör en starkare, men som även minskar risken för ohälsa under livets gång.

Hälsa går hand i hand med tålamod och uthållighet

Det är viktigt att komma ihåg att det inte finns några snabba lösningar eller genvägar när det gäller hälsa. Det är en daglig kamp som kräver tid, tålamod och konsekvens.

Att ta hand om sin hälsa är avgörande för att må bra och leva ett långt och hälsosamt liv. Att vidta förebyggande hälsovård är en viktig del av detta.

Besök Legehuset och ta reda på hur du kan få stöd i att uppnå din mål

Om du behöver hjälp med att uppnå dina hälsomål under 2023, så kan du besöka Legehuset i Stockholm, Linköping, Örebro och Göteborg.

På Legehuset erbjuder vi bland annat vaccin, läkarintyg, hälsokontroller och blodprover.

Boka din tid på www.legehuset.se eller ring 010-550 26 00. Tillsammans kan vi hjälpa dig att nå dina hälsomål och förbättra din hälsa.