Världsdagen för psykisk hälsa

Öka fokus på tidiga insatser för att förebygga psykisk ohälsa

Idag är världsdagen för psykisk hälsa. Pandemin har haft en stor inverkan på den psykiska hälsan och vi vill därför uppmärksamma dagen genom att uppmana till ett ökat fokus på tidiga insatser för att förebygga psykisk ohälsa.

Enligt en enkätundersökning som genomförts av Folkhälsomyndigheten så svarar fyra av tio vuxna i Sverige att de har eller har haft psykisk ohälsa. Mer än hälften av befolkningen uppger också att de brukar träffa någon som de vet har psykisk ohälsa. Det kan exempelvis vara en familjemedlem, en släkting eller en arbetskamrat.

Tidiga insatser

Om det är något som pandemin har lärt oss så är det att vi behöver öka dialogen kring psykisk hälsa. Vi har ofta sett hur den psykiska hälsan betraktas som viktig när människor går in i en kris, en depression eller har stark ångest. Därför behöver vi satsa på tidiga förebyggande insatser så att vi kan nå ut och prata mer om den psykiska hälsan. Tidiga insatser minskar risken för långvarig psykisk ohälsa och gör oss starkare i att hantera kriser.

Våga prata om det

Enkätundersökningen visar även att kvinnor och yngre personer svarar oftare än män och äldre att de har haft psykisk ohälsa eller att de träffar någon som har det. Att våga prata om det är det första stora steget till få stöd och hjälp. Det är därför viktigt att vi alla fokuserar mer på att nå ut till personer som annars håller sig för att prata om sin psykiska hälsa. Att berätta om hur du mår ger människorna i din omgivning möjligheten att förstå din situation. Det kan vara din familj, vänner, arbetskollegor eller sjukvården. Om det är svårt så kan du som ett första steg kontakta någon digitalt med information som beskriver din situation.

Satsa på hälsofrämjande aktiviteter

Fysisk aktivitet och sociala kontakter främjar den psykiska hälsan och gör att vi blir bättre på att hantera kriser. Skola, föreningsliv och andra sociala sammanhang är därför särskilt viktigt för oss att hålla levande, även under en kris. Det ökar möjligheten för oss alla att se varandra, prata och tillsammans hantera alla känslor och utmaningar som en pandemi kan sätta oss i.

Att våga prata om våra känslor när vi mår dåligt är det första stora steget mot en förbättring.

Du är inte ensam – Tillsammans blir vi starkare