Vaccin Omikron

Omikron vaccin – Detta gäller för de nya och uppdaterade vaccinen

Sedan den 1a september har allmänheten erbjudits en 4e och 5e dos vaccin mot Covid-19. Nyligen har Sveriges regionerna även tagit emot och börjat köra ut de två nya omikron vaccinen till samtliga vaccinatörer. På Legehuset erbjuder vi de nya vaccinen sedan v. 37.

Under vecka. 37 meddelades även att ett tredje nytt Omikron vaccin, från Pfizer, blivit godkänt för användning i vaccinering mot covid-19. Detta vaccin kommer att släppas senare än de två nya vaccinen som nyligen börjat användas.

Två uppdaterade vaccin har nu kommit fram till regionerna och börjat distribueras ut. Vaccinen ska ge en bättre immunitet mot omikron varianten men även det ursprungliga viruset sars-cov-2.  Vaccinet ger fortsatt skydd mot allvarlig sjukdom föranledd av Covid-19 samt omikron varianten av viruset.

För dig som är 65 år och äldre eller tillhör en riskgrupp

Påfyllnadsdos rekommenderas till alla personer som är födda 1957 eller tidigare. Det har nu gått mer än 4 månader sedan den senaste påfyllnadsdosen erbjöds och skyddet från vaccinationen har hunnit avta. Det är därför mycket viktigt att ta den senaste dosen av vaccinet för att bibehålla ett gott skydd. Den 5:e dosen rekommenderas till samtliga riskgrupper och äldre och har erbjudits sedan den 1 september.

För dig som är yngre än 65 och inte tillhör övrig riskgrupp

För tillfället råder det ingen rekommendation för påfyllnadsdos för denna grupp. Grundskyddet består fortsatt av två doser. Det är helt okej att fortsätta ta påfyllnadsdoser. För tillfället är det dos 4 som erbjöds till människor under 65 som inte tillhör någon riskgrupp. Att gruppen inte har någon stående rekommendation angående påfyllnadsdoser har följaktligen att göra med bedömningen om att de doser som ingår i grundskyddet ger tillräckligt med skydd.

Detta är Folkhälsomyndighetens aktuella rekommendationer

För dig som är 65 år och äldre: Du rekommenderas ytterligare en påfyllnadsdos. Dos 5.

För dig som bor på särskilt boende för äldre, har hemsjukvård eller hemtjänst: Du rekommenderas ytterligare en påfyllnadsdos. Dos 5.

För dig som är från 18 år gammal samt tillhör en riskgrupp: Rekommenderas ytterligare en påfyllnadsdos. (Till exempel personer med nedsatt immunförsvar, personer med hjärt- och lungsjukdomar, personer med Downs syndrom och gravida.)

För dig som är mellan 18 och 64 år: Du får ta en ytterligare påfyllnadsdos om du önskar. Folkhälsomyndigheten har dock ingen allmän rekommendation för din åldersgrupp.

Barn från 12 år: Rekommenderas en grundvaccination med två doser. Ingen ytterligare dos rekommenderas.

För dig som bor i region Västergötland kan du boka din tid för vaccination här.

För dig som bor i region Stockholm behöver du boka din tid via regionens app Alltid öppet.