Vaccin Omikron

Omikron vaccinen – två uppdaterade vaccin är nu tillgängliga

Två nya vaccin har sedan början av september använts i vaccinering runt om i Europa. De två vaccinen är, till skillnad från föregående, bivalenta och innehåller avdödade virus från det ursprungliga Sars-Cov-2 viruset men även från Omikron varianten B.1. Att viruset ger ett bättre skydd stämmer delvis – men riktigt så svart på vitt är det inte.

Legehuset klargör det du behöver veta om de nya Omikron vaccinen.

Vad exakt är de nya Omikron vaccinen?

Till skillnad från de tidigare vaccinen är de uppdaterade vaccinen bivalenta. Det betyder att Omikron vaccinen innehåller två mRNA komponenter. En komponent från Sars-cov-2 varianten och en från BA.1 varianten.

De bivalenta vaccinen ger ett anpassat skydd mot de Omikron varianten. Det finns fler varianter än B.1 och fler uppdaterade vaccin kan tillkomma för att vaccinet ska ha ett så gott skydd som möjligt.

Varför behöver vaccinet uppdateras?

Kort sagt, för att viruset har muterat och fortsätter att göra det. Immuniseringen som vaccinet ger, alltså skyddet, avtar även med tiden. Därför behöver påfyllnadsdoser tas för att man ska bibehålla ett så gott skydd som möjligt.

Att skyddet avtar har varit tydligt eftersom viruset har kommit i olika vågor och varianter vilket har ett till att de som har varit grundvaccinerade fortfarande insjuknat, dock med mindre allvarligt sjukdomsförlopp.

Ska alla ta de nya Omikron vaccinen?

Långsiktigt bör alla ta samtliga doser utav något av vaccinen som erbjuds i Covid-19 vaccineringen. I verkligheten har inte alla hunnit genomföra grundvaccinationen, alltså dos 1 & 2.

För grundvaccinationen används de äldre vaccinen. Detta eftersom immunisering mot den ursprungliga varianten, Sars-Cov-2 också är nödvändig.

De uppdaterade vaccinen kan endast tas om du genomfört grundvaccinationen (dos 1 & 2).

När grundvaccinationen genomförts och det är dags för påfyllnadsdoser, tidigast 4 månader efter dos 2, kan du bli vaccinerad med det uppdaterade Omikron-vaccinet.

Kommer det alltså ännu nyare vaccin med?

Viruset kommer att fortsatt muteras. Därför kommer vaccinet även behöva en viss uppdatering så att skyddet som vaccinet ger fortsatt faktiskt ger ett skydd. Det är svårt att säga när nya vaccin kan bli aktuella igen. Det beror helt på hur viruset utvecklar.

Vad vet vi om det skydd dessa nya vaccin ska ge? Dom är ju nya…

Vaccinen är nya, det stämmer. Dock är vaccinen beprövade i flera olika stadier och samtliga överseende myndigheter har godkänt vaccinen för användning i Europa.

Det vi vet är att viruset mutation kräver anpassade skydd och att det fortsatt kan se ut så om Covid-19 blir ett återkommande årligt virus, likt influensaviruset.

Influensavaccinet anpassas årligen utefter de varianter som tros spridas mest och som är mest problematiska. Just nu vet man inte hur viruset kommer mutera framöver, men det verkar som att viruset blir mildare och mildare i relation till sjukdomsförloppet hos infekterade människor som tidigare genomgått vaccinering eller infektion av viruset.

För att boka en tid för vaccinering i Västergötlands region klickar du här.

För att boka en tid för vaccinering i Region Stockholm, via Alltid Öppet, klickar du här.