Pollenallergi

Pollenallergi: Så hanterar du symtom

Introduktion

Pollenallergi drabbar många människor varje år, särskilt under våren och sommaren. Symtomen kan variera kraftigt mellan individer, men några av de vanligaste tecknen på pollenallergi är nästäppa, rinnsnuva, klåda i mun och svalg, hosta, nysningar, ögonbesvär och trötthet. I vissa fall kan pollenallergi även leda till astma.

Symtom på pollenallergi

  • Nästäppa

Nästäppa är ett vanligt symtom på pollenallergi som kan göra det svårt att andas genom näsan.

  • Rinnsnuva

Rinnsnuva innebär att näsan rinner konstant, vilket kan vara både irriterande och besvärligt.

  • Klåda i mun och svalg

Klåda i munnen och svalget kan vara mycket obehagligt och göra det svårt att äta och dricka.

  • Hosta

Hosta är ett annat vanligt symtom på pollenallergi som kan vara både irriterande och smärtsamt.

  • Nysningar

Nysningar kan vara mycket irriterande och störande för den drabbade personen.

  • Ögonbesvär

Ögonbesvär kan inkludera röda, kliande och svullna ögon.

  • Trötthet

Trötthet är ett vanligt symtom på pollenallergi som kan påverka den drabbade personens energinivåer och livskvalitet.

  • Astma hos vissa personer

Hos vissa personer kan pollenallergi även leda till astma, vilket kan vara potentiellt farligt om det inte behandlas ordentligt.

Säsongsbunden och helårsrinit

Allergi är ett brett begrepp som kan delas in i två grupper: säsongsberoende allergisk rinit och helårsrinit. Vid säsongsbunden rinit är björkpollen och gräspollen de vanligaste allergenerna, medan allergenerna vid helårsrinit istället kommer från kvalster och pälsdjur.

Behandling av pollenallergi

Allergimedicin

Det finns många olika allergimediciner tillgängliga för att lindra symtomen av pollenallergi. Det är viktigt att börja ta medicinen så snart symtomen börjar uppträda och att fortsätta ta den regelbundet under hela allergisäsongen.

Receptfria alternativ

Receptfria allergimediciner kan hjälpa många människor att hantera sina symtom. Om receptfria mediciner inte är tillräckliga kan man få utskrivet nässpray med kortison och ögondroppar av en läkare.

När receptfria alternativ inte räcker

Om receptfria läkemedel inte hjälper kan man överväga allergen immunterapi (AIT), även kallad allergivaccination. Denna behandling är effektiv mot trötthet och har visat sig ha god effekt på rinit- och astmasymtom.

Förebygg pollenallergi med vaccin

Injektioner och tabletter

I Sverige görs allergivaccination oftast med injektioner, men man kan också behandlas med tabletter. Nya metoder med tabletter finns för gräs och även för kvalster, och inom något år kommer även tabletter för björk att finnas tillgängliga.

Framgångsfrekvens

90 till 95 procent av patienterna blir bättre eller nästan helt bra av allergen immunterapi. Dock varierar antalet patienter som får vaccinet mycket mellan olika regioner och landsting.

Varför fler inte vaccinerar sig

En orsak till att fler inte vaccinerar sig kan vara att många inte känner till behandlingen, och det kan även finnas kunskapsluckor om behandlingsalternativet hos sjukvårdspersonal.

Allergologi som specialitet

Allergologi är ett spännande område där läkare kan specialisera sig för att hjälpa människor med allergier. Det är dock paradoxalt att allergisk rinit är en folksjukdom men att kunskapen är bristfällig, menar forskare.

Nya behandlingsmetoder mot pollenallergi

Forskning inom allergibehandling pågår ständigt, och i framtiden kan det finnas nya, skräddarsydda behandlingsalternativ. Det görs försök med att ge injektioner i lymfknutor i ljumskarna och att sätta plåster på huden med allergen istället för att ge injektioner.

Slutsats om pollenallergi

Pollenallergi kan vara mycket besvärligt, men det finns många olika behandlingsalternativ som kan hjälpa människor att hantera sina symtom och förbättra livskvaliteten. Det är viktigt att vara väl informerad om sina alternativ och att söka läkarhjälp om symtomen inte kan hanteras med receptfria läkemedel.

Särskilt erbjudande under maj månad

Under maj månad vill vi uppmärksamma allergisäsongen och för att hjälpa personer med pollenallergi att få en snabbare och mer exakt diagnos, erbjuder vi 10 % rabatt på vår blodanalys Allergikollen. Genom att utnyttja detta erbjudande kan du få en mer detaljerad inblick i dina allergier och få rätt behandling för att lindra dina besvär. Tveka inte att ta del av detta fantastiska erbjudande och få större kontroll över dina symtom under maj månad.

Boka tid hos Legehuset

Legehuset är en komplett hälsomottagning som har som mål att erbjuda landets tryggaste vård med stort fokus på förebyggande vård. Unikt med oss är att alla konsultationer sker i samråd med läkare. Vi tillhandahåller hälsokontroller, företagshälsovård, vaccination, läkarintyg m.m.

För att boka en blodanalys hos Legehuset kan du kontakta vår kundtjänst under följande öppettider:

Vardagar: 08:00 – 15:00

Lunchstängt: 12:00 – 13:00

Telefon: 010-550 26 00