Världsdagen för psykisk hälsa

Psykisk hälsa – Så kan du promenera dig gladare

Idag är det världsdagen för psykisk hälsa. Dagen uppmärksammar psykisk hälsa och vikten av att må psykiskt bra. Dagen infaller alltid den 19 oktober och instiftades av World Federation for Mental Health år 1992.

På Legehuset förstår vi att förebyggandet av ohälsa är viktigt att för att kroppen ska få den bästa möjligheten till ett långt och friskt liv. I fysiska sammanhang är den insikten påtaglig. Vi blir vältränade och känner oss friska efter fysisk ansträngning med tillhörande återhämtning. Psykiskt är det kanske inte lika självklart för alla. Många förbiser vikten av att hålla sig friskt – inte bara fysiskt, men psykiskt med.

Behöver jag träna hårt för en bra psykisk hälsa?

Om syftet är att upprätthålla en sund psykisk hälsa är det inte nödvändigt att träna hårt. Uppfyller du rekommendationen på 150–300 minuter lågintensiv träning i veckan har du gjort mer än tillräckligt för att din psykiska hälsa ska gynnas hälsomässigt av din träning. Forskning har visat att under pandemin var den mest uppskattade stresshanteringen bland västerlänningar att promenera i skogen. Således kan du fokusera på psykisk återhämtning under den tiden du är fysiskt aktiv.

I detta sammanhang är ju syftet psykisk och inte fysisk hälsa. Den är ett plus!

Men att träna hårt är bra för psykisk hälsa också?

Ja, du som tränar hårdare, längre eller oftare njuter av samma hälsofördelar. Hjärnan frigör ämnen som är bra för vår psykiska hälsa under varje enskilt träningspass. Om du tränar högintensivt i upp till 150 minuter per vecka får du mycket tydliga hälsofördelar psykiskt och fysiskt. Om målet är att stresshantera eller att träna bort negativa känslor så kan du välja den träningsform du tycker är roligast eller mest anpassad utefter dina behov.

Vi kan inte göra allt, men alla kan göra något.

Pröva en gruppträning för humörets skull

Att träna i grupp känns avskräckande för många av oss. Det finns föreställningar om att man inte räcker till eller att man kanske inte klarar av passet. Forskning visar dock att gruppträning är ett effektivt sätt att värna om psykisk hälsa. Vi omger oss med likasinnade människor med målet att förebygga ohälsa – en stark grogrund för välmående. I en grupp har vi lättare att bli motiverade, exalterade och målmedvetna. Vi uppfyller mål, får nya vänner och blir också friskare och starkare.

Ett starkt slag för den psykiska hälsan!

Fysisk aktivitet och psykisk hälsa

Studier har visat att fysisk aktivitet är att sätt att bli tillfredsställd med sitt liv som det är just nu. Aktiviteter som kräver fysisk närvaro gör oss gladare än aktiviteter som endast kräver sinnesnärvaro. Att sätta en ny rutin, till exempel lunchpromenader, är enligt forskning det mest effektiva vi kan göra för att förbättra vårt humör.

Pröva en ny rutin för psykisk hälsa

Att röra på sig enligt rekommendationen för lågintensiv träning räcker alltså gott och väl för att förebygga psykisk ohälsa och även fysisk ohälsa som en fördel. Den högintensiva träningen är bättre lämpad för när målet är att fysiskt ändra sin kropp. Det vill säga, bygga muskler eller att bli av med övervikt. I högintensiv träning är ett starkare psyke en positiv fördel och vice versa med lågintensiv träning – där är den fysiska träningen ett plus, men inte nödvändigtvis syftet.

Promenera fram ett bra humör

En lunchpromenad på 30 minuter upp till 5 gånger i veckan under 12 veckor har i studier visat sig vara ett beprövat sätt att förbättra sin psykiska hälsa. Om du tar dig an detta schema av härliga lunchpromenader under hösten kan du räkna med att du inför vintern är gladare, mindre stressad, längre tid till att bli stressad, entusiastisk. De fysiska hälsofördelarna kommer likaså vara lika gynnande.

Hälsa är alltid ett helhetsperspektiv. Att värna om ens fysiska hälsa leder till en förbättrad psykiska hälsa och vice versa.

Legehuset och förebyggandet av ohälsa

På Legehuset prioriterar vi alltid förebyggandet av all ohälsa.

Vi erbjuder därför vårdtjänster som gynnar dig innan det att sjukdom bryter ut. Hos oss kan du vaccinera dig mot sjukdomar, undersöka kroppens organ genom blodprov och annan provtagning, eller få läkarintyg som stärker din hälsa som den är idag!

Besök Legehuset

Legehuset finns i Stockholm, Göteborg, Örebro och Linköping. Du kan enkelt boka tid för en hälsokontroll, vaccination, läkarintyg eller blodprov via vår hemsida eller via vår kundtjänst på 010-550 26 00.