Så kan vi prata med varandra och våra barn vid allvarlig händelse

Råd om hur vi kan samtala med varandra under en allvarlig händelse

Med anledning av den pågående situationen i Europa är det många som känner oro, särskilt barn och unga. För dig som vuxen kan det upplevas utmanande att prata med barn kring världsläget just nu– vi listar råd för hur du som förälder kan prata med barn om deras oro.

Allvarliga händelser

Allvarliga händelser kan vara något av följande:

  • Krig, olycka, naturkatastrof
  • Sjukdomsbesked eller svår behandling
  • Ett besked om dödsfall
  • Våld, hot eller kränkningar som exempelvis mobbning.

Du kan också bevittna en allvarlig händelse och då behöva särskilt stöd för att hantera det som bevittnats.

Kommunicera till andra hur du känner
Det kan kännas svårt att dela med sig av sina rädslor eller känslolägen inför allvarliga händelser. Det är dock bra för oss att prata om våra upplevelser med andra så att vi kan bearbeta våra känslor. Om det är svårt att prata kan det vara bra att skriva ut vad man känner kring situationen.

Fortsätt med vardagen
Det kan kännas utmanande att hålla igång sina rutiner under tider då du känner obehag eller rädsla. Men att hålla i gång kroppen ändå kan hjälpa dig att hantera obehagskänslorna. Försök att:

  • Få tillräckligt med sömn.
  • Äta regelbundet.
  • Röra på sig regelbundet.

Om det är svårt att möta andras förväntningar under denna tid så är det helt okej att sänka kraven på sig själv. Är du i behov av återhämtning kan det vara bra att öva på avslappning för att återhämta dig med ny energi.

Barnens uppfattning av situationen
Som vuxen avgör du vart gränsen går i vad du vill berätta för barnet om den pågående händelsen. Barn behöver inte förstå tyngden av situationen på samma sätt som vuxna gör. Men det kan vara bra att fråga barnet om vad de vet kring situationen och sen utgå ifrån det.

Barn har inte vuxnas livserfarenhet och det kan vara svårt för ett barn att ta in att saker och ting förändras med tidens gång. Försäkra därför barn att saker och ting kommer att bli bättre igen. Försök att påverka barnets rutiner och vardag så lite som det går – då kan barnet känna trygghet i att vardagen är oförändrad.

Om du som vuxen känner att situationen börjar bli ohållbar – våga be om hjälp. Särskilt om du är vårdnadshavare. Barn tar in vuxnas känsloläge och om den vuxne inte mår bra själv blir det svårt att ge tillräckligt med stöd till barnet.

Källa:

1177

https://www.1177.se/Stockholm/liv–halsa/psykisk-halsa/rad-till-personer-som-varit-med-om-allvarliga-handelser/