Riskgrupp Influensasäsong 2022

Riskgrupper – så förebygger ni influensa

Influensasäsongen är en återkommande säsong som kännetecknas av att det pågår en global samhällsspridning av influensavirus. Säsongen varar mellan november och februari och de mest utsatta grupperna rekommenderas att ta vaccin. Vaccin behövs för att förebygga allvarlig sjukdom och andra komplikationer som i värsta fall kan leda till dödsfall. Därför kan du som tillhör en riskgrupp få vaccinet kostnadsfritt.

Följande grupper anses av Folkhälsomyndigheten utgöra riskgrupper

 • 65 år och äldre
 • Gravida efter v.12
 • Vuxna och barn med följande sjukdomar eller tillstånd:
 • kronisk hjärtsjukdom
 • kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår/instabil astma
 • andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft
 • och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära
 • sjukdomar eller flerfunktionshinder)
 • kronisk lever- eller njursvikt
 • diabetes mellitus typ 1 och 2
 • tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom
 • eller behandling (se nedan).
 • Hushållskontakter till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar (se nedan).
 • personal inom vård och omsorg som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för allvarlig influensa

Jag tillhör en riskgrupp – vad ska jag göra under influensasäsongen?

Influensan sprids via luften. Viruspartiklar flyger ut från en smittad när denne nyser, hostar eller tar på olika föremål då viruspartiklar även lägger sig på kontaktytor genom ens händer. För att motverka risken av att bli smittad finns det enkla tips att följa. Dessa bör alla följa men det är extra bra om du som tillhör en riskgrupp genomför följande åtgärder särskilt noga.

Tvätta händerna ofta och noga med tvål och varmt vatten

God handhygien har visat sig kunna förebygga hälften av bekräftade fall av luftvägsinfektion.

Undvik att ha händerna i ansiktet

God handhygien påverkar inte att viruset finns på kontaktytor. Influensaviruset kan överleva i upp till tre dagar utanför kroppen.

Undvik kontakt med sjuka personer

Många människor är asymtomatiska. Om du misstänker att det sprids influensa där du arbetar kan det vara bra att exempelvis arbeta hemifrån om möjligt.

Därför behöver riskgrupper vaccinet mer än övriga

Influensa påverkar andningssystemet. Om du redan har ett försvagat immunförsvar eller om din kropp är försvagad genom ålder kan detta göra att komplikationer uppstår. Även om du inte tillhör någon av riskgrupperna kan din läkare ha bedömt att du bör ta influensavaccinet på grund av din rådande hälsa. För övriga är influensa en mild sjukdom, dock tillräckligt jobbig för att man blir sängliggande ett par dagar.

Jag tillhör inte någon riskgrupp – men jag bor med en

Hushållskontakter rekommenderas at ta vaccinet. Sveriges regioner har skilda uppfattningar rörande om hushållskontakter ska anses som en riskgrupp. Vissa regioner har subventionerat vaccinet för hushållskontakter medan andra inte har det. Se efter vad som gäller på din regions hemsida.

Hur länge räcker skyddet om man har tagit vaccin för riskgrupp?

Vaccinet ger en skyddseffekt som varar i upp till ett år, oavsett om du tillhör riskgrupp eller ej. Även virusvarianterna skiljer sig mellan de olika säsongerna och vaccinet anpassas utifrån det, varav ett uppdaterat vaccin behövs för att ha ett skydd inför kommande säsong.

Vänta med att vaccinera dig

Ifall du har ett pågående skov eller något annat som kan påverka hur din kropp tar upp vaccinet ska du fråga din läkare om det är aktuellt för dig att ta årets influensa vaccin eller om du ska avvakta.

Legehuset som vaccinatör

Vi finns i Stockholm, Göteborg, Linköping och Örebro. I Stockholm har vi avtal med regionen och du som tillhör riskgrupp är välkommen till oss för att vaccinera mot influensan kostnadsfritt från och med den 8e november. I Göteborg, Linköping och Örebro kostar vaccinet SEK 245. Vi erbjuder en prisgaranti på samtliga kliniker för att säkerställa att förebyggande vård är tillgängligt för alla.