Rocka sockorna

Rocka dina sockor idag!

Idag är det internationella dagen för Downs Syndrom. Att Rocka Sockorna är att visa sin uppskattning för dagen. Dagen är internationellt uppmärksammad och är en FN-dag. Den har uppmärksammats av FN sedan 2012 och det bestämdes då att dagen skulle fortsätta infalla varje år den 21/3 för att uppmärksamma den extra kromosomen på kromosomparet 21, alltså det som föranleder Downs syndrom hos en person.

2022 är temat #Inclusionmeans. Syftet är att fylla i tomrummet och själv svara på vad inkludering faktiskt betyder. 

Det här är Downs Syndrom

En person med Downs Syndrom har oftast en lös kromosom 21 extra i alla kroppens celler. Den extra kromosomen påverkar personer med Downs syndrom fysiska och kognitiva utveckling. Det är en diagnos som 140 barn per år föds med i Sverige. Diagnosen finns i fyra olika former. Den vanligaste formen av Downs syndrom kallas för Trisomi 21 och hittas i 94% av människor med Downs syndrom. Du kan läsa mer om de olika formerna av diagnosen på Svenska Downföreningen här

Downs syndrom kan öka risken för vissa sjukdomar och minska risken för vissa andra sjukdomar. En person med Downs syndrom är oftast frisk men diagnosen innebär att personen kommer att leva med ett annat sjukdomsspektrum än personer utan diagnosen. 

Människor med Downs syndrom har varierande utvecklingstakt och oftast är den långsammare än för personer som lever utan en Downs syndrom diagnos.

Down Syndrom och IF

Att personer med Downs syndrom har en intellektuell funktionsnedsättning (IF) är vanligt. Det kan ta längre tid för en person med Downs syndrom att lära sig vissa saker, men med rätt stöd och resurser kan personen få rätt förutsättningar för att klara av mer och därmed åtnjuta en större delaktighet i sitt eget liv. 

På den internationella Downs syndrom dagen uppmärksammas diagnosen och människorna som lever med den världen över. I flera länder, inklusive Sverige, har ett initiativ som heter Rocka Sockorna instiftats. Att Rocka Sockorna är ett sätt att uppmärksamma internationella Downs syndrom dagen. Genom att ta på sig olika, gärna färgglada, strumpor uppmärksammar du dagen och alla människor som lever med eller berörs av diagnosen.

På Legehuset uppmärksammar vi alla temadagar. Läs andra artiklar här.