Sarah har vaccinerat över 10 000 personer

Sarah har vaccinerat över 10 000 personer mot covid-19

Efter 3 års utbildning till sjuksköterska så befinner sig Sarah mitt i en pandemi. Att börja arbeta med vaccinering var självklart, hon ville vara med och bidra till samhällsnytta. Idag har hon vaccinerat över 10 000 personer i Västra Götalandsregionen. Sarah visste att hon ville jobba med människor, men att hon skulle hamna i frontlinjen under en pandemi hade hon aldrig kunnat veta.

-Jag visste inte alls vad jag ville jobba arbeta med när jag var yngre. Jag visste att jag ville arbeta med människor, men mer än så visste jag inte.

Sarah hade provat på allt möjligt och bestämde sig en dag för att utbilda sig till undersköterska. Hon började sin resa inom vården med att arbeta på ett LSS boende för att sedan arbeta på en palliativ avdelning på ett sjukhus. Att arbeta med människor nära livets slut var enormt givande och fick henne att känna att hon ville stanna inom vården och utvecklas i sin roll som vårdgivare.

Efter ytterligare 3 års studier var hon utbildad sjuksköterska och befann sig samtidigt mitt i en pandemi. Hon ville bidra i arbetet mot covid-19 och att börja arbeta med vaccinering var därför självklart. Sarah anställdes av Legehuset och anslöt till teamet som skulle arbeta med vaccination mot covid-19 i Västra Götalandsregionen, teamet utbildades inför vaccinationens start och sedan dess har hon hittills vaccinerat över 10 000 personer.

Vaccinerade ca 150-200 personer per dag

-Jag vaccinerade under en period ca 150-200 personer per dag och har snittat på ca 3000 patienter vissa månader. Det är ett spännande men intensivt arbete. För varje patient ska vaccinet beredas och dras upp, samtidigt som patienter strömmar in. Efter vaccinationen ska varje patient sitta kvar för övervakning så det är viktigt att man klarar av att ha flera bollar i luften och att vi som team har en god kommunikation under arbetets gång.

Patienter som kommer och vaccinerar sig har antingen bokat en tid eller kommer på drop-in. De tas sedan emot av en vaccinationsvärd som ankomstregistrerar patienten. Efter vaccinationen övervakas varje patient i 15 minuter innan de är redo för hemgång.

Jag vaccinerade så att händerna glödde.

Facebookinlägg fick folk att strömma in till vaccinationen

Under en av dagarna som Legehuset vaccinerade i Skene i Marks kommun hade man 250 patienter inbokade och så började fler och fler personer plötsligt strömma in och kön bara växte sig längre och längre.

-Vi får då höra att någon gjort ett inlägg på Skenes gemensamma Facebooksida och skrivit om vaccinationen som vi har på plats. Jag vaccinerade så att händerna glödde. I slutändan gick allting bra och nu är detta ett minne jag skrattar åt. Jag tror faktist att hela Skene var där!

Oförglömliga möten

Arbetet under covid-19 vaccineringen har inte bara varit viktigt, intressant och givande för Sarah. Det har även varit en utmaning att hantera patienternas olika känslor under vaccinationen. Varje möte med varje enskild patient är unikt och inför vaccinationen så har det varit viktigt att på kort tid bygga tillit mellan vaccinatör och patient. I arbetet ingår att hantera känslor som vaccinationsoro och sprutfobi.

-Jag gör så gott jag kan att försöka stötta dem samtidigt som jag står där med sprutan.

Sarah avslutar med att berätta om hur givande det har varit att få vara med och stoppa antalet som insjuknar i sjukdomen och att få vara med och göra samhällsnytta.

-Jag har fått vara med att hjälpa till under en allvarlig kris och jag har fått ta del av oförglömliga möten, fantastiska kollegor och fantastiska patienter.

Fakta om Legehusets vaccination mot covid-19 i Västra Götalandsregionen.

Start: 10 juni 2021-pågående

Antal vaccinationer: ca 90 000

Antal orter som Legehuset varit verksamma i: 37

Antal medarbetare som arbetat med vaccinationen: 60