T-celler – Vanliga frågor och svar

Vad är T-celler?

T-Celler är en viktig del av vårt immunsystem. T-celler orkestrerar hela det immunologiska svaret och bestämmer hur vi ska bekämpa virus eller bakterier. T-cellerna hjälper B-cellerna som gör antikroppar. En T-cell bestämmer vilken typ av antikropp som ska bildas och när den ska tillverkas.

Läs mer om T-celler och Boka din tid för T-Cellsprov här.

Här nedan listar vi vanliga frågor och svar kring T-celler och T-cellstest.

Varför tar man ett T-cellstest mot Covid-19?

Ett T-cellstest mot Covid-19 tar man för att undersöka om man har haft viruset tidigare.

T-cellstest kan också tas efter vaccination för att säkerställa att vaccinationen har fungerat.

Vad visar svaret av ett T-cellstest?

Ett positivt T-cellstest mot Covid-19 betyder att man har ett försvar mot Covid-19.

Det innebär inte att man är skyddad mot att bli exponerad av viruset igen, men immunsystemet kommer att reagera mycket snabbare och därmed blir man inte lika sjuk.

Hur och vart kan man boka in sig på ett T-cellsprov?
För att boka in dig på ett prov gå in på vår sektion för bokning av T-Cellsprov här.

Vad är skillnaden på ett antikroppstest och ett T-cellstest?

I ett T-cellstest tittar man om det finns ett immunologiskt minne. Vid ett antikroppstest tittar man på om B-celler har tillverkat immunglobuliner eller antikroppar som kan neutralisera viruset när det tar sig in i kroppen.

Har du antikroppar verifierade behöver du inte ta ett T-cellstest för bakom antikroppen finns en T-cell.

Hur går provtagningen till?

Patienten tar ett blodprov som skickas till labb. Under labbanalysen renas T-cellerna ut från blodet varpå de sätts i en platta tillsammans med peptider från SARS-CoV 2. Under analysen mäts vilka T-celler som reagerar mot dessa peptider.

Hur lång tid tar labbanalysen?

Labbanalysen tar 3 dagar från att provet anländer till labb.

Hur säkert är testet?

Det är ett mycket säkert test som använder Mabtechs CE-märkta testkit.

Är jag immun?

Att bli immun är ett slarvigt uttryck av att kroppen bildar ett T-cellsminne, eller så kallat immunologiskt minne av en sjukdom. Har du blivit påvisad med SARS-CoV-2 B-T-cellstest innebär det att du vid en återinfektion med samma virus kommer väldigt snabbt få ett kraftfullt immunsvar. Detta innebär att du kanske inte känner av att du fått viruset eller att du får lindriga symptom, så som halsont eller hostig, men du kommer sannolikt inte bli svårt sjuk.

Kan jag få detta registrerat i mitt vaccinpass för att slippa PCR-test vid resor?

I dagsläget är detta ej möjligt. Önskar du intyg baserat på ditt provresultat kan du be kundtjänst om hjälp så får du ett intyg signerat av läkare. Vänligen notera att en extra kostnad tillkommer, för priser se prislista här.

Jag har tagit båda doser av Covid-19 vaccinationerna men fick ett negativt provresultat.

Vad innebär detta? Har inte vaccinet fungerat?

Efter att man vaccinerat sig med båda doserna, bildas det T-celler i kroppen, men den immunresponsen brukar ta ca 3-4 veckor. Man kan redan 2-3 veckor efter första dosen få ett litet antal T-celler, men inte tillräckligt för att kunna utläsa ur ett venöst T-cellstest. Det finns faktorer som påverkar ett T-cellssvar negativt, t.ex. hög ålder, multisjuklighet, njursvikt, nutritionsstatus etc.

Kan jag leva som vanligt?

Du rekommenderas att fortsatt följa gällande förhållningsregler och restriktioner enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Kan jag bli smittad och smitta andra?

Ja, du kan bli smittad av SARS-CoV-2 viruset återigen, dock blir infektionen asymtomatisk eller lindrig pga det kraftfulla immunsvaret som sker. Initialt, innan immunresponsen initieras, kan du således även smitta andra. Därav vikten att följa gällande förhållningsregler och restriktioner.

Måste jag göra ett PCR-test när jag ska resa utomlands?

Eftersom du fortsatt kan drabbas av SARS-CoV-2 måste du i nuläget PCR-testa dig inför resa baserat på enskilda länders krav.

Kan jag använda T-cellsintyg för att komma in i ett land som kräver reseintyg?

För närvarande är det inget land som accepterar T-cellsintyg som ett giltigt reseintyg. Då olika länder har olika förhållningsregler så är det viktigt att du tar reda på vad för intyg du behöver för att få resa in i just det landet.