T-cellsprov: Nu i Linköping

Legehuset har som en av de första vårdgivarna i världen erbjudit möjligheten att ta ett T-cellsprov. Vi har sedan tidigare erbjudit möjligheten att ta ett T-cellsprov i Stockholm och Göteborg och utökar nu detta genom att även erbjuda tjänsten i vår klinik på Ågatan 10 i Linköping.

T-cellsimmunitet skiljer sig från antikroppstest genom att det visar immunologiskt minne, så även om ett antikroppstest är negativt, kan man ha T-cellsimmunitet och vara immun mot Covid-19. Ett T-cellsprov mot Covid-19 kan därför på ett effektivt sätt användas för att undersöka om man haft Covid-19 tidigare samt för att säkerställa att Covid-19 vaccinationen har fungerat. Testet är mycket säkert och har en sensitivitet på 96% och en specificitet på 97%.

Varför tar man ett T-cellstest mot Covid-19?

Ett T-cellstest mot Covid-19 tar man för att undersöka om man har haft viruset tidigare.

T-cellstest kan också tas efter vaccination för att säkerställa att vaccinationen har fungerat.

Vad visar svaret av ett T-cellstest?

Ett positivt T-cellstest mot Covid-19 betyder att man har ett försvar mot Covid-19.

Det innebär inte att man är skyddad mot att bli exponerad av viruset igen, men immunsystemet kommer att reagera mycket snabbare och därmed blir man inte lika sjuk.

Hur går provtagningen till?

Patienten tar ett blodprov som skickas till labb. Under labbanalysen renas T-cellerna ut från blodet varpå de sätts i en platta tillsammans med peptider från SARS-CoV 2. Under analysen mäts vilka T-celler som reagerar mot dessa peptider.

Hur lång tid tar labbanalysen?

Labbanalysen tar 3 dagar från att provet anländer till labb.

Läs fler frågor och svar på vanliga frågor om T-cellsprov.

För tidsbokning vänligen följ länken nedan.