Legehuset blir första vårdgivare i Sverige med att erbjuda T-cellsprov

Legehuset blir en av de första vårdgivarna i världen och den första i Sverige med att erbjuda T-cellstestning mot covid-19.

T-cellstester har tidigare mest använts inom forskningen och är mer avancerad än antikroppstester. T-cellsimmunitet visar ett immunologiskt minne och kan därför visa om personer varit utsatta för tidigare varianter av coronavirus. Så även om ett antikroppstest är negativt kan man ha T-cellsimmunitet och vara immun mot Covid-19.

Ett T-cellstest är mycket säkert och har en sensitivitet på 96% och en specificitet på 97%. Därför kan ett T-cellstest mot Covid-19 på ett effektivt sätt användas för att undersöka om man har haft Covid-19 tidigare samt för att säkerställa att Covid-19 vaccinationen har fungerat. För att boka en tid för T-cellsprov klicka här.