tbe-vaccin barn 2022

TBE-vaccin kostnadsfritt för unga i STHLM och Örebro.

Legehuset kommer under december månad erbjuda en kostnadsfri dos av TBE-vaccin för barn mellan 1-11 år i Örebro och Stockholm. Tidigare i år, under Järvaveckan, gjorde Legehuset en liknande insats med goda resultat. Då stod vi med en Vårdbuss bredvid den stora scenen och vaccinerade samt upplyste om den fästingburna sjukdomen TBE.

TBE fallen ökar över hela landet

Den fästingburna sjukdomen TBE fortsätter att öka och Folkhälsomyndigheten gick nyligen ut med en varning inför att ökning lär fortsättningsvis stegra. Anledningen till ökningen kan bero på mildare vintrar vilket förlänger fästingsäsongen och risken för att bli biten.

TBE bland unga

TBE drabbar alla åldrar. Att förebygga mot TBE kan vara svårt om du inte är van vid riskmiljöer som skogsmark. Många unga har inte hunnit bli vana eftersom vanor kräver tid. Därför, med anledning av den fortsatta ökningen av sjukdomen, är vaccin det effektivaste sättet att förebygga TBE, bland unga men även äldre.

TBE-vaccin

Vaccin mot TBE ger 95% skyddseffekt mot sjukdomen efter att man tagit 3 doser. Redan vid 2 doser har kroppen fått ett mycket starkt skydd men det är först vid den tredje dosen som grunddoseringen anses genomförd. Ytterligare en fjärde dos behövs tre år efter den första grunddoseringen och sedan tar man en så kallad boosterdos vart femte år för att upprätthålla skyddseffekten.

Det finns två vaccin tillgängliga mot TBE. Barnvarianten för det vaccin som erbjuds nu är anpassat utefter åldrarna 1-11 år. Vi anser att barn ska ha en rättvis chans, oavsett förutsättningar, att förebygga allvarlig sjukdom. I åldrarna upp till 11 år spenderar vi mycket tid ute i naturen i olika sammanhang och därför tror vi att denna insats kan göra riktig skillnad.

Kostnadsfritt TBE-vaccin

Därför erbjuder vi barn i Örebro och Stockholm kostandsfritt TBE vaccin. Alla barn måste vaccineras i sällskap med en vårdnadshavare.