TBE-vaccin barn

TBE-vaccin och barn: Då ska barnen vaccineras

TBE (Tick-Borne Encephalitis) är en virusinfektion som sprids av fästingar. Infektionen kan orsaka allvarliga neurologiska skador och i vissa fall kan den till och med vara dödlig. TBE finns i hela Europa och vissa delar av Asien. TBE-vaccin är det mest effektiva sättet att skydda sig mot TBE-infektioner. Men när är det lämpligt att vaccinera dina barn mot TBE? I denna artikel ska vi titta närmare på detta.

Varför är TBE-vaccin viktigt för barn?

TBE-virus är allvarligt och kan orsaka encefalit (hjärninflammation). Barn som smittas av TBE kan få mycket allvarliga symptom.

Symptomen inkluderar:

  • feber
  • huvudvärk
  • nackstelhet
  • ljuskänslighet
  • muskelsmärta.

I vissa fall kan barn drabbas av allvarligare symptom som inkluderar medvetslöshet, andningssvårigheter och kramper. Därför är det viktigt att vaccinera dina barn mot TBE för att skydda dem från allvarliga sjukdomar.

När ska du vaccinera dina barn mot TBE?

Det finns olika rekommendationer för när du ska vaccinera dina barn mot TBE beroende på vilket land du bor i. I Sverige rekommenderas TBE-vaccination till barn från och med ett års ålder. Vaccinationen utförs i tre doser med minst en månads mellanrum mellan varje dos. Efter den tredje dosen kan barnet anses vara skyddat mot TBE.

TBE-vaccination är dock inte en engångsgrej. Det är viktigt att komma ihåg att TBE-vaccinationen behöver förnyas med jämna mellanrum. Hur ofta man behöver förnya vaccinationen beror på vilket vaccin som används. Generellt sett behöver vaccinet förnyas vart tredje till femte år.

Varför är TBE-vaccinering särskilt viktigt för barn som lever i högriskområden?

Om du bor i ett område där TBE är vanligt förekommande, eller om du planerar att resa till ett sådant område, är det extra viktigt att vaccinera dina barn mot TBE. I högriskområden där TBE-virus är vanligt förekommande kan fästingar finnas överallt. Om dina barn rör sig utomhus och leker i dessa områden kan de lätt bli utsatta för fästingbett.

Barn som vistas i högriskområden bör vaccineras så tidigt som möjligt för att uppnå bästa skydd. Om ditt barn är under ett år och du planerar att resa till ett högriskområde kan läkare överväga att vaccinera barnet tidigare än rekommenderat, men detta bör diskuteras med en läkare för att ta hänsyn till eventuella individuella riskfaktorer och hälsotillstånd. Det finns dock ingen anledning att vänta längre än rekommenderat vaccineringstillfälle om du vet att ditt barn kommer att exponeras för TBE-viruset i ett högriskområde.

För barn över ett år rekommenderas två doser av TBE-vaccinet med ett intervall på en till tre månader. Efter den initiala vaccinationsserien rekommenderas en tredje dos ungefär tre år senare och sedan vart femte år för att upprätthålla skyddet.

Biverkningar av TBE-vaccin

Det finns inga kända allvarliga biverkningar av TBE-vaccinet. De vanligaste biverkningarna är milda och inkluderar rodnad och svullnad på injektionsstället samt feber och huvudvärk. Dessa biverkningar går vanligtvis över på egen hand inom några dagar.

Planera din vaccination

Det är viktigt att komma ihåg att TBE är en allvarlig sjukdom och kan ha långvariga konsekvenser. Beroende på var du bor och dina reseplaner kan det vara en god idé att överväga att vaccinera ditt barn mot TBE. Vaccinet är säkert och effektivt och kan skydda ditt barn mot en potentiellt livshotande sjukdom.

Legehuset och TBE-vaccin

Legehuset erbjuder TBE-vaccin till ett prisvänligt pris. För vuxna kostar det 395kr och för barn och unga kostar det 365kr. Vaccinet omfattas av vår prisgaranti.

Legehuset vaccinerar mot TBE dels i våra kliniker i Stockholm, Göteborg, Linköping och Örebro och dels via våra mobila vårdenheter, Vårdbussen. Boka din tid eller besök oss på drop-in så ser vi till att du kan njuta av naturen – även under fästingsäsongen.

Sammanfattning

Så sammanfattningsvis, om du bor eller planerar att resa till ett högriskområde för TBE eller om ditt barn kommer att exponeras för TBE-viruset på något annat sätt, bör du överväga att vaccinera ditt barn mot TBE. Tidig vaccination kan vara ett alternativ för spädbarn som planerar att resa till högriskområden.