Tvättar händerna

Därför tvättar vi händerna en gång extra!

Imorgon, den 15 oktober, är det den globala dagen för handtvätt. Dagen uppmärksammar varför handtvätt är en av de viktigaste smittförebyggande åtgärderna och att en rutinbaserad handhygien räddar liv. Årets tema är att universellt uppmärksamma hur vi tillsammans tvättar händerna.

Tvättar händer som förebyggande åtgärd

Att tvätta sina händer med tvål förebygger spridningen av sjukdom, särskilt luftvägsinfektioner och diarré. Handtvätt med tvål kan förebygga upp till 47% av diarréfall och 50% av alla luftvägsinfektioner. Tvål är nödvändigt eftersom det är tvålen som bryter ned virusets förmåga att sprida sig in i kroppen från den kontaktyta som ens hand förmodligen fångat upp viruset från.

Varför tvättar inte fler människor händerna?

Statistiken för regelbunden handtvätt bland världspopulationen är låg. Idag beräknas 19% av världsbefolkningen tvätta händerna tillräckligt ofta. Fyra av fem människor skulle alltså behöva tvätta händerna oftare än vad de gör idag.

För att tvätta våra händer behöver vi tillgång till hygienstationer som möjliggör handtvätt. Det kan handla om badrum, provisoriska lösningar eller bara lite tvål och rinnande vatten. Dock är det just hygienstationer, eller bristen av dessa, som leder till en låg statistik. Där det finns infrastruktur kan antalet människor som regelbundet tvättar händer vara dubbelt så hög.

Att tvätta händerna är därför en fråga om tillgänglighet, jämlikhet och hälsa. Att förebygga sjukdom borde aldrig vara en kostnadsfråga.

Därför ger tvål en god handhygien

Virus infekterar bland annat människor. Virus finns överallt och vårt immunförsvar skyddar oss hela tiden mot nya angrep. Att tvätta händerna är därför att bistå immunförsvaret, en form av avlastning kan man säga. Antalet viruspartiklar och bakterier som kommer in i kroppen minskar drastiskt när vi upprätthåller en god handhygien. Endast ett gram avföring kan innehålla 10 miljoner virus och 1 miljon bakterier. Regelbunden handtvätt minskar alltså drastiskt antalet bakterier och virus i den omgivande miljön.

Ska jag använda tvål och handsprit när jag tvättar händerna?

Två olika typer av virus finns. De med ett fetthölje och de utan. Fetthöljet innehåller proteiner och andra beståndsdelar som gynnar viruset. En handtvätt med tvål löser upp virusets fetthölje och avväpnar viruset. Även handsprit ger en god effekt mot virus då handsprit löser upp virusets cellstruktur.

Både handsprit och tvål är effektiva i att bekämpa virus. Men att tvätta händerna med tvål är något mer effektivt när det gäller virus. Det är bäst att använda båda alternativ som kompletterande till varandra.

Så ska du tvätta händerna med tvål

Kavla upp ärmarna och ta av dig smycken. Sätt sedan på vattnet och sätt händerna under kranen. Löddra in båda händer med tvål och gnid samtliga delar av handen, även baksida och mellan tummen och pekfingret, mot varandra. Gnid händerna i 20 sekunder och skölj sedan av tvålen med varmt vatten. Torka händerna.

Så ska du använda handsprit för att rengöra händerna

Applicera minst 3 milliliter handsprit i handflatan. Gnid sedan in hela händerna och se till att handspriten täcker alla områden på handen. Gnid på tills det att handspriten torkar in.

Det är alltid bättre att först tvätta händerna för att avlägsna smuts men om du endast har handsprit tillgängligt så är det en tillräckligt bra lösning tills det att du kan tvätta händerna tvål.

Legehuset och preventiv vård

Att tvätta händerna är en av de enklaste och billigaste smittskyddsåtgärderna. Prevention och förebyggandet av sjukdom är inte lika prioriterat som behandling av sjuka människor, det vill säga den reaktiva vården. Idag utgör preventiv vård endast 3% av den globala sjukvårdspengen. Det är därför viktigt att även själv prioritera förebyggandet av sjukdom. För din egen och andras skull.

På Legehuset arbetar vi uteslutande inom den preventiva vården. Vi anser att prevention är en effektiv väg i att bekämpa sjukdom i omvärlden men även här i Sverige. Vårdtjänster ska aldrig vara exklusiva. Därför erbjuder Legehuset en prisgaranti på våra vaccin och intyg. Du som är i behov av att förebygga sjukdom med vaccin eller för dig som behöver ett intyg på din hälsa ska inte behöva betala mer än nödvändigt. Om du hittar ett billigare ordinarie pris än det vi erbjuder så matchar vi helt enkelt det och du får samma pris hos oss.

Besök Legehuset

Legehuset finns i Stockholm, Göteborg, Örebro och Linköping. Du kan enkelt boka tid för en hälsokontroll, vaccination, läkarintyg eller blodprov via vår hemsida eller via vår kundtjänst på 010-550 26 00.