vaccinationsbevis utlandet

Vaccinationsbevis – Dem här länderna har inreseregler hösten 2022

För många innebär hösten och vintern en resa till utlandet. Det kan vara att vädret är lockande på världens sydligare breddgrader eller att många ser ett tillfälle att besöka släkt och vänner i sitt hemland efter en längre period av reseförbud. Majoriteten av världens länder har släppt på restriktionerna för inresa och läget är normalt, dock med möjlighet till snabb ändring. Med vaccinationsbevis kommer du långt. Men det finns dock en rad länder som valt att ha kvar inreserestriktionerna gällande Covid-19 pandemin.

Iran

För inresa till Iran kommer du att behöva uppvisa ett negativt PCR – prov om du är över 12 år. Intyget ska var på engelska och intyget behöver kunna visas upp i en QR-kod form, likt Coronafree.

Kina

Kina har fortfarande ett aktivt inreseförbud.

För inresa krävs visering av kinesiska myndigheter. Generalkonsulatet rekommenderar alla svenska resenärer att noga tänka över om en resa till Kina är nödvändig i nuläget. Vid godkänd visering ska alla resenärer som ankommer till Kina kunna visa upp ett PCR prov med två reagenser från avreselandet. Det tillkommer även provtagning vid ankomst och vid bekräftad eller misstänkt smitta kommer resenären att sättas i ett karantänhotell i minst 10 dagar.

Chile

För inresa till Chile behöver du kunna uppvisa ett nationellt vaccinationsbevis alternativ ett EU-Covidbevis. Alternativt ska du uppvisa ett negativt PCR prov som är taget intill avresan. Tidsgräns har inte uppgetts. En rekommendation är att ta PCR provet så nära resans avgång som möjligt. Ett PCR prov rekommenderas att ta även för vaccinerade. Det genomförs slumpmässiga kontroller och om du provas positivt kommer du att försättas i obligatorisk karantän tills det att du uppvisar ett negativt prov.

Colombia

För inresa till Colombia krävs det att du antingen är fullt vaccinerad samt att den senaste dosen av vaccin inte administrerades till dig mer än 14 dagar innan ankomst. Du ska även uppvisa ett negativt PCR prov som togs som längst 72 timmar innan din avgång.

All inresa till Colombia kräver att du har:

Fyllt i formuläret Check mig. Formuläret ska vara ifyllt senast 1 timma innan avgång och som tidigast 24 timmar innan avgång. Detta gäller även vid utresa från Colombia.

Alla över två år ska bära kirurgisk ansiktsmask under hela resan.

För personer över 60 år och personer med underliggande sjukdomar rekommenderas ansiktsmask av sorten N95.

För utresa från Colombia krävs:

24–1 H innan avresa ska formuläret Check mig vara inskickat.

Resenärer ska vara på flygplatsen minst 3 timmar innan avgång.

Angola

För inresa till Angola ska du kunna uppvisa ett negativt PCR prov som tagits som längts 48 timmar innan avgång. Du ska även kunna uppvisa ett giltigt vaccinationsbevis.

Centralafrikanska republiken

För inresa till CAF krävs av alla resenärer uppehåll i karantän i minst 14 dagar.

Slumpmässiga kontroller utförs och det är därför rekommenderat att ta ett PCR prov innan avgång. Ta det som senast 24 timmar innan din avgång.

Guinea- Bissau

För inresa till Guinea- Bissau krävs ett negativt PCR taget tidigast 5 dagar innan avresa.

Symtomatiska resenärer kommer att sättas i hemkarantän under 14 dagar.

Även utresa kräver ett negativt PCR prov – provet är endast möjligt att genomföra i Bissau.

Niger

För inresa till niger krävs ett negativt Covid-19 prov med max tidsrymd på 72 timmar. Detta krävs vid inresa och även utresa från Niger om vaccinationsbevis inte finns.

Ryssland

Alla utländska medborgare, exklusivt medborgare av Belarus, ska kunna uppvisa ett negativt PCR prov.

Ekvatorialguinea

För inresa till Ekvatorialguinea krävs ett negativt PCR prov som är taget som längst 48 timmar innan din avgång. Du ska även uppvisa ett giltigt vaccinationsbevis. Alla resenärer försätts i karantän under tre dagar vid ankomst.  Innan karantän är över behöver du kunna uppvisa ett negativt PCR prov. Ett positivt prov leder till fortsatt karantän.

Hong Kong

För inresa till Hong Kong krävs att alla passagerare över 12 år är fullt vaccinerade.

Eritrea

För inresa till Eritrea krävs ett som PCR prov. Provet ska vara taget som längst 72 timmar innan din avgång. Ett negativt provsvar kommer också att krävas inför din utresa från Eritrea.

Om du provar positivt för Covid-19 vid din ankomst försätts du i karantän. Även misstanke om sjukdom, även om negativt PCR prov uppvisas, kan leda till hemkarantän.

Myanmar

För inresa till Myanmar krävs att du är fullt vaccinerad samt att du har giltigt visering med anledning av säkerhetsläget i landet.

Vaccinationsbevis är ett krav och du behöver även teckna en så kallad covidförsäkring med ett av landets försäkringsbolag, Myanma Insurance.

Qatar

För inresa till Qatar krävs att resenärer från 6 år och uppåt måste uppvisa ett negativt PCR prov som inte är äldre än 48 timmar räknat från din avgång alternativt ett negativt antigenprov som inte är äldre än 24 timmar räknat från din avgång.

Vaccinationsbevis och resevaccin

För dig som ska resa och dessutom behöver resevaccin inför resan finns det även hos oss med. Här hittar du våra resevaccin.