Vaccinera med resevaccin

Vaccinera dig nu inför utlandsresan

Utlandsresa kräver noggrann planering och i den planeringen är det bra att inkludera en genomgång av vilket skydd man har mot infektionssjukdomar. I utlandet sprids fler infektionssjukdomar än i Sverige och för att ha ett gott skydd mot dessa behövs inte sällan ett vaccin. Att vaccinera förebygger allvarlig sjukdom och många fall ger de även ett permanent skydd.

Grundskyddet

Grundskyddet är det vaccin som idag ges under skolgången. Det många inte vet är att grundskyddet inte ger ett skydd livet ut. Påfyllnadsdoser behöver tas vart 20:e år för att skyddet ska bibehållas under livets gång. Läs mer om respektive sjukdom som grundskyddet ger skydd mot i vår artikel om grundskydd.

Vanliga resevaccin att vaccinera sig med

Resevaccin är ett samlingsnamn för de vaccin som tas inför utlandsresor. Det är inte relevant för alla länder då sjukdomarna inte sprids i alla världens länder. Däremot har många länder spridning och det kan vara bra att se efter precis vad rekommendationerna är för ditt resmål. då varierande infektionssjukdomar finns över världen.

Vaccinera dig mot Hepatit A och B

Hepatit A är en infektionssjukdom. Infektionen drabbar levern. Viruset kan spridas genom mat och dryck på grund av bristande handhygien då viruset är i avföring och fastnar på händer efter toalettbesök. Utöver den smittspridningen kan viruset även överföras i exempelvis simbassängen då vattnet blir förorenat. Hepatit A är bland de vanligare infektionssjukdomar att drabbas av i utlandet. Sjukdomen går att förebygga med vaccin som ger långvarigt skydd.

Här kan du boka din tid för hepatit A vaccin.

Hepatit B

Hepatit B är likt Hepatit A en virusorsakad infektion. Den kan leda till akut och kronisk sjukdom. Sjukdomen kan vara mycket allvarlig och leda till komplikationer och följdsjukdomar i levern, exempelvis levercancer. Vaccin ger sannolikt ett livslångt skydd efter tre doser. Rekommendationen är att vaccinera sig vid resor till de länder där det pågår en mellan- och hög spridning av viruset.

Här kan du boka din tid för hepatit B vaccin här.

Kolera – Vaccin som tas oralt

Kolera är en bakterieorsakad sjukdom. Sjukdomen leder till kraftig diarré och kan bli livshotande om inte behandling ges. Sjukdomen, likt Hepatit A, sprids via förorenat vatten och mat som blivit kontaminerat med avföring på grund av bristande handhygien. Vaccin mot kolera ges i en oral lösning och ges i två doser.

Här kan du boka din tid för kolera vaccin.

Japansk encefalit – vaccin rekommenderas vid längre vistelser

Japansk encefalit är en virussjukdom som sprids via myggor. För majoriteten av de som insjuknar är sjukdomen lindrig men sjukdomen kan leda till allvarliga komplikationer. En del utvecklar hjärninflammation och svåra neurologiska skador på grund av sjukdomen. Dödligheten för de som utvecklar allvarliga komplikationer uppgår till 30%. Vaccinet rekommenderas för längre vistelser i riskområden.

Här kan du boka din tid för vaccin mot japansk encefalit.

Tyfoidvaccin rekommenderas vid längre vistelser

Tyfoid är en bakterieorsakad sjukdom som sprids genom mat och dryck som blivit kontaminerad med bakterien. Sjukdomen leder till allvarliga symtom som långvarig och hög feber, magsmärtor samt diarré och förstoppning. Vaccinet ges i injektionsform och i oral lösning. Påfyllnadsdos krävs vart tredje år för att bibehålla gott skydd. Vaccinet rekommenderas vid längre vistelser i riskområden.

Här kan du boka din tid för vaccin mot tyfoid.

Är det dyrt att vaccinera sig?

Beroende på dina behov kan priset för vaccin bli dyrare. Om du ska spendera längre tid utomlands i riskområden kan det vara värt att investera i vaccin då insjuknandet i en infektionssjukdom i utlandet kan bli dyrare för hälsan och plånboken. Däremot ska vaccin aldrig vara en kostnadsfråga. Ekonomiska förutsättningar skiljer sig och för många kan ekonomin vara en anledning till att välja bort vaccin och förebyggandet av ohälsa. På Legehuset har vi därför tillämpat en prisgaranti på alla våra vaccin och läkarintyg. Om du hittar vaccin eller läkarintyg till ett ordinarie pris som är lägre än vårt så matchar vi det.