Vaccinera mot TBE

Därför har det blivit extra viktigt att vaccinera sig mot TBE

TBE, eller fästingburen encefalit, är en virussjukdom som sprids genom fästingbett och orsakar inflammation i hjärnan. På senare år har TBE blivit allt mer uppmärksammat i Sverige, och vaccination är det mest effektiva skyddet mot sjukdomen. I denna artikel kommer vi att gå igenom varför det har blivit extra viktigt att vaccinera sig mot TBE och hur du kan skydda dig.

Sveriges TBE-situation

TBE-viruset finns främst i fästingar som lever i skogsområden och på ängar i högt gräs. De senaste åren har antalet rapporterade fall av TBE ökat i Sverige, och sjukdomen har spridit sig till fler delar av landet. Detta har gjort att allt fler människor riskerar att bli smittade, och därför har det blivit extra viktigt att vaccinera sig.

Vad är TBE?

Fästingburen encefalit, eller TBE, är en virussjukdom som orsakar en inflammation i hjärnan. Sjukdomen kan leda till allvarliga symtom, såsom feber, huvudvärk, muskelvärk, kräkningar och i svårare fall medvetslöshet eller död. Risken att drabbas av bestående men efter en TBE-infektion är betydande, och därför är det viktigt att skydda sig.

Hur sprids TBE?

TBE-viruset överförs främst genom fästingbett. När en fästing biter en människa kan viruset överföras och orsaka sjukdom. Det är inte möjligt att smittas av TBE från en annan person. Smittan kan dock överföras genom intag av opastöriserad mjölk och mjölkprodukter från infekterade djur. Detta är dock mycket ovanligt och i alla rapporterade fall av TBE är det fästingar som orsakar infektion hos människan.

Vikten av vaccinera sig mot TBE

Skydd mot TBE

Vaccination är det bästa skyddet mot TBE. Genom att vaccinera dig kan du minska risken att drabbas av sjukdomen om du skulle bli biten av en TBE-smittad fästing. Vaccinet hjälper kroppens immunförsvar att snabbt och effektivt bekämpa viruset och därmed förhindra att sjukdomen utvecklas.

För vem är TBE-vaccination viktigast?

TBE-vaccination rekommenderas särskilt för personer som vistas i eller reser till områden med hög förekomst av TBE-smittade fästingar. Det gäller främst i Sverige och andra länder i Europa samt vissa delar av Asien. Även personer som arbetar med risk att bli exponerade för TBE-viruset, som skogsarbetare och jägare, bör vaccinera sig. Om du är osäker på om vaccination är nödvändig för dig kan du konsultera vår sjukvårdspersonal eller se om du bor i ett högriskområde för TBE.

Det gör du enklast här.

Hur det fungerar att vaccinera sig mot TBE

TBE-vaccinationens säkerhet

TBE-vaccin har använts sedan 1980-talet och har visat sig vara både säkert och effektivt. Biverkningar är sällsynta och allvarliga biverkningar är mycket ovanliga. Vaccinet har genomgått noggranna tester och är godkänt av Läkemedelsverket i Sverige.

Hur man går tillväga i att vaccinera sig mot TBE

För att vaccinera dig mot TBE behöver du få minst två doser av vaccinet, vanligtvis med 1-3 månaders mellanrum. En tredje dos ges efter ytterligare 5–12 månader för att ge ett mer långvarigt skydd. Därefter rekommenderas en påfyllnadsdos vart tredje till femte år för att bibehålla ett fullgott skydd mot TBE. Du kan få vaccinet hos din vårdcentral eller på en vaccinationsmottagning.

Säsongsbaserade risker

Vår och sommar

Risken för att bli smittad av TBE är som störst under våren och sommaren, när fästingar är mest aktiva och människor tillbringar mer tid utomhus. Det är därför viktigt att vaccinera sig inför dessa årstider för att ha ett fullgott skydd. Om du planerar att resa till ett område med hög förekomst av TBE är det bäst att vaccinera sig minst en månad innan avresa.

Höst och vinter

Under hösten och vintern är risken för TBE-smitta lägre, men det kan fortfarande finnas fästingar som bär på viruset. Därför är det viktigt att fortsätta skydda sig mot fästingbett även under dessa årstider.

Betydelsen av myggbett

Förebyggande åtgärder

Förutom att vaccinera dig mot TBE kan du vidta flera förebyggande åtgärder för att undvika fästingbett:

  1. Använd myggmedel som innehåller DEET, IR3535 eller Icaridin på huden och/eller kläder.
  2. Ha långärmade tröjor och långbyxor när du är ute i skog och mark.
  3. Undvik att gå i högt gräs och buskage där fästingar kan gömma sig.
  4. Kontrollera din kropp och dina kläder efter fästingar när du kommer in efter att ha varit utomhus.

Sambandet mellan myggor och TBE

Myggor kan inte överföra TBE-viruset direkt till människor. Dock kan de sprida viruset mellan djur, som sedan kan bli källa till TBE-smitta för fästingar. Därför är det viktigt att skydda sig mot både fästingar och myggor för att minska risken för TBE.

Sammanfattning om att vaccinera sig mot TBE

Att vaccinera sig mot TBE är viktigare än någonsin, särskilt om du vistas i områden där TBE-smitta är vanligt förekommande. Vaccinationen är säker och effektiv och kan skydda dig mot sjukdomen om du blir biten av en smittad fästing. Se till att vaccinera dig i tid och vidta förebyggande åtgärder för att undvika fästingbett och därmed minska risken för TBE. På Legehuset vaccinerar vi mot TBE i våra kliniker och i våra Vårdbussar.

Se aktuellt körschema för Vårdbussar.