mest googlade vaccin

Vaccin – Det här våra mest eftersökta.

Vaccin behövs för olika skäl. Samhället har vant sig vid att få kallelser för att få vaccin mot Covid-19. De senaste två veckorna har samhället även rustat och vaccinerat inför den årliga influensan. Vad skyddar våra mest eftersöka vaccin mot och varför är vi nyfikna på vaccinen?

Vad är vaccin?

Vaccin är en typ av läkemedel som förebygger allvarliga sjukdomar. Det går inte att vaccinera sig mot alla sjukdomar, men vi kan få skydd mot många. Vaccin utvecklas ständigt och forskare inom medicin arbetar för att ta fram nya och mer välanpassade vaccin.

Vilka sjukdomar skyddar vaccin mot?

Det allra vanligaste är att vaccin skyddar mot någon form av infektionssjukdom. Infektionssjukdomar sprider sig via bakterier och virus och ofta kan ett vaccin efterlikna någon av dessa för att framkalla ett immunologiskt skydd mot sjukdomen ifall du skulle bli infekterad på riktigt. Vaccin ger aldrig ett fullständigt skydd, men vissa av de ger nära ett fullständigt skydd.

HPV

Vad är HPV?

HPV, humant papillom virus, är ett virus som det finns minst 200 olika typer av. Viruset är mycket vanligt och respektive virus typ kan påverka kroppen olika.

Symtom vid HPV

HPV kan föranleda vårtor på kroppen. Om vårtorna uppstår runt könsorganet eller på kallas det för kondylom. I allvarligare fall kan HPV leda till cellförändringar i kroppen vilket kan göra att cancer utvecklas. Detta gäller framförallt kvinnor, då den mest typiska cancern som utvecklas är livmoderhalscancer.

HPV-vaccin ges idag till alla ungdomar inom det allmänna vaccinationsprogrammet.

Förebygg HPV med vaccin

För att förebygga HPV kan du använda kondom eller femdom vid samlag. Risken att man har HPV som vuxen är hög då vaccinet infördes sent i det allmänna vaccinationsprogrammet.

Vaccinet ska helst tas innan sexdebut, men ger även bra skydd efter sexdebuten. Vaccinet ger ett skydd på över 90%. Läs mer om HPV här.

Influensa

Den årliga influensan är en luftvägsinfektion som sprids av influensavirus. Viruset finns i fyra olika typer, A,B,C,D, varav A & B är de typer som föranleder spridningen av den årliga influensan.

Symtom vid influensa

Influensa leder till ofta till en högre feber, ett av de mest kännetecknande symtomen. Snuva, halsont och påtaglig sjukdomskänsla är alla vanliga symtom som brukar känneteckna influensa ihop med en feber nära 40 grader.

Förebygg influensa med vaccin och smittskydd

Influensa förebyggs genom att bejaka smittskyddsåtgärder. Tillämpa god handhygien och undvik nära kontakt med människor som är sjuka. Om du är sjuk ska du stanna hemma tills det att febern släpper och det kan även vara bra att bejaka smittskyddsåtgärder om du är feberfri men symtomatisk. Läs mer om influensa här.

Vattkoppor

Vattkoppor orsakas av viruset varicella zoostervirus. Viruset smittar mycket enkelt och leder till vätskefyllda blåsor som kliar och skapar obehag. Vattkoppor kan vi bara få en gång. Viruset stannar dock kvar i kroppen och kan i framtiden leda till sjukdomen bältros.

Symtom vid vattkoppor

De vanligaste symtomen är feber och röda utslag. Även huvudvärk och trötthet är vanligt vid insjuknande i vattkoppor. Inkubationstiden, tiden från att du smittas till det att symtomen visar sig, brukar vara mellan två och tre veckor. Viruset sprids genom luften och via de blåsor som uppstår under sjukdomen. Vattkoppor är vanligast bland barn och sjukdomen är så pass vanlig att runt 98% av svenskar bär på viruset.

Förebygg vattkoppor med vaccin

Att skydda sig mot vattkoppor genom att förebygga mot sjukdomen går endast via vaccin. Eftersom inkubationstiden för vattkoppor är så lång är sjukdomen svår att avvärja sig mot eftersom man smittar under hela den perioden. Läs mer om vattkoppor här.

Bältros

Alla som har haft vattkoppor har risk för att utveckla bältros. Sjukdomen orsakas av samma virus som vattkoppor, då viruset ligger kvar i benmärgen och kan återaktiveras under livets gång. Särskilt äldre och riskgrupper har en tendens att utveckla bältros då deras immunförsvar inte kan skydda mot viruset alla gånger.

Symtom vid bältros

Bältros brukar börja med att det känns brännande eller gör ont runt ett område på huden. De första symtomen kan även vara lätt feber, huvudvärk och yrsel. Efter ett par dagar blir området rött och sedan brukar de blåsor som kännetecknar sjukdomen att framträda.  Blåsorna kliar och brukar ta formen av ett bälte på ena sidan kroppen. Dock kan blåsorna framträda på olika ställen, du kan exempelvis få bältros i ögat också.

Förebygg bältros med vaccin

Bältros kan inte botas eller behandlas mer än med vissa antivirala läkemedel när de första symtomen framträder.

För att förebygga sjukdomen behöver du ta vaccin. Idag finns det ett relativt nytt vaccin som ger ett mycket gott skydd mot sjukdomen. 91% skydd mot sjukdomen måste anses ett mycket högt skydd och vaccinet är mycket effektivt för de som väljer att ta det, då de, med 91% sannolikhet, slipper framtida insjuknande i sjukdomen. Sjukdomen smittar inte från person till person. Läs mer om bältros här.