Varicella bältros

Varicella Zoster viruset

Orsaken till bältros och vattkoppor

Sjukdomarna vattkoppor och bältros orsakas av samma virus, Varicella Zoster viruset. Viruset har cirkulerat sedan Antiken och sprids över hela världen. Att varicella viruset orsakade både vattkoppor och bältros antog man inte förrän slutet på 1880-talet och kunde först bevisa att det var så under 1950-talet.  Med dagens vaccin för vattkoppor och bältros går det att förebygga både sjukdomarna.

Bältros – Symtom, smittspridning och förebyggande

Vad är bältros?

Bältros är en sjukdom som orsakas av varicella zoster-viruset, samma virus som orsakar vattkoppor. Efter att en person har haft vattkoppor förblir viruset inaktivt i kroppen. I vissa fall kan viruset återaktiveras senare under livet och orsaka bältros.

Vilka symtom ger bältros?

Bältros orsakar vanligtvis ett smärtsamt utslag som visas på ena sidan av ansiktet eller kroppen. Utslagen består av små, vätskefyllda blåsor som kan bryta upp och skorpa över. Bältros kan också orsaka symtom som feber, huvudvärk och frossa. I vissa fall kan tillståndet också leda till komplikationer som postherpetisk neuralgi, som är en typ av kronisk smärta som kan pågå i månader eller till och med år efter det att det blåsorna har försvunnit.

Kan alla få bältros?

Bältros är vanligare hos äldre vuxna och hos personer med nedsatt immunförsvar. Vaccin mot bältros ger ett nästan fullgott skydd på 91% skyddseffekt.

Vattkoppor – Symtom, smittspridning och förebyggandeVad är vattkoppor?

Vattkoppor är en mycket smittsam virusinfektion som orsakas av varicella zoster-viruset. Sjukdomen drabbar oftast barn, men kan även förekomma hos vuxna. De vanligaste symtomen på vattkoppor inkluderar utslag av kliande, röda knölar som sedan utvecklas till blåsor, feber och en allmän sjukdomskänsla. Utslagen uppträder vanligtvis i ansiktet, bröstet och ryggen och kan spridas till andra delar av kroppen.

Vilka symtom ger vattkoppor?

Vattkoppor sprids genom luften när en smittad person nyser eller hostar, eller genom direktkontakt med vätskan från blåsorna. Inkubationstiden, den tid det tar mellan exponering för viruset och uppkomsten av symtom, är vanligtvis mellan 10 och 21 dagar

Är vattkoppor farligt?

De flesta som får vattkoppor återhämtar sig inom några veckor utan komplikationer. Men vattkoppor kan vara allvarliga, särskilt hos personer med försvagat immunförsvar eller vissa medicinska tillstånd. Vaccin kan hjälpa till att skydda mot vattkoppor.

Går det att förebygga bältros och vattkoppor?

98% av sveriges befolkning bär på Varicella Zoster viruset eftersom majoriteten av oss haft vattkoppor under barndomen. För de människor som inte haft vattkoppor kan vaccin ges. Ju äldre man är desto större är risken för att utveckla komplikationer av vattkoppor och vaccin kan därför rekommenderas till personer som inte haft vattkoppor för att förebygga detta.

Bältros är en sjukdom som oftast bryter ut när man kommit över 50 år. Sjukdomen orsakas av samma virus som vattkoppor, som efter en vattkoppor infektion ligger latent kvar i kroppen. Vaccin mot bältros är mycket effektivt med en skyddseffekt på minst 91%. Vaccinet rekommenderas för äldre och de med en förhöjd risk för bältros.

I övrigt går det inte att förebygga sjukdomarna mer än att bejaka smittskyddsåtgärder som att undvika att träffa sjuka människor. En person med bältros kan inte sprida bältros till någon annan. Däremot kan personer sjuka i bältros smitta andra med vattkoppor om dessa inte haft sjukdomen tidigare.

Vaccin hos Legehuset

Legehuset har en prisgaranti för samtliga vaccin och läkarintyg. Om du hittar ett vaccin som är billigare än vårt så matchar vi det priset så länge det är till ordinarie pris.

Boka din vaccination här.