Världsdiabetesdagen

Världsdiabetesdagen 14 november

Idag, den 14 november, är det världsdiabetesdagen.

Världsdiabetesdagen infaller alltid den 14e november och är en FN- dag, vilket betyder att dagen uppmärksammas internationellt.

I år är det dessutom 100 år sedan som insulin upptäcktes av kanadensiska forskare. Upptäckten av insulin gav diabetiker en chans att överleva och hantera sjukdomen. 

Men det är fortfarande mycket som behöver åstadkommas.

Ökat antal diabetiker

Antalet fall av diabetes ökar kontinuerligt och har drabbat allt fler människor världen över. Man vet inte varför diabetes ökar bland världsbefolkningen, men det kopplas till livsstil och kost i många fall.

Forskningen kring diabetes behöver fortsatt utvecklas och Världsdiabetesdagen är en dag som är tillägnad att uppmärksamma sjukdomen och alla som lever med den.

Vad är diabetes?

Diabetes är flera olika sjukdomar som gör att blodsockret hos människor blir för högt. Diabetes (Diabetes Mellitus) är ett samlingsnamn för de olika sjukdomarna som utgör diagnosen. De två olika typerna av diabetes är i många avseenden lika, men det finns avgörande skillnader som är viktiga att uppmärksamma. 

Typ 1 och Typ 2

Diabetes typ-1 är en kronisk sjukdom som idag inte har ett botemedel. Den enda effektiva behandlingen är kontinuerliga injiceringar av insulin. Som diabetiker behöver man regelbundna injiceringar av insulin eftersom kroppens immunsystem attackerat de insulinproducerande cellerna i bukspottskörteln. 

Människor som lever med diabetes typ-2, har däremot fler alternativ. 

Har man anlag för diabetes typ-2, men följer rekommendationerna gällande kost och träning, kan man hålla sjukdomen inaktiv. Men om kroppens insulinbehov blir större än kroppens förmåga att producera insulin, till exempel vid viktuppgång, så  kan sjukdomen bryta ut.  Vid typ- 2 kan bukspottskörteln fortfarande producera insulin, men inte tillräckligt mycket.  

Diabetes typ- 2 har fler behandlingsalternativ än typ- 1. Detta eftersom typ- 2 ofta är relaterat till ens kroppsvikt. Idag behandlas uppemot en tredjedel av svenskar med diabetes typ- 2 genom ordinerad motion och kosthållning. 

Uppmärksamma insulin på Världsdiabetesdagen 2022

Insulin är ett hormon som kroppen producerar för att kunna ta upp socker från blodet. Är man diabetiker så har kroppen slutat tillverka insulin (Diabetes typ- 1), alternativt, så har den svårt att reglera sockernivån i blodet (diabetes typ- 2). 

En 14- årig pojke från Kanada blev den första diabetikern att få insulin som medicinsk behandling av diabetes. Vid injicering av insulin sjönk pojkens blodsockernivå till normala nivåer.  Efter upptäckten av insulin så har forskningen kring insulin och diabetes successivt blivit bättre. Idag kan diabetiker leva relativt friska och långa liv, eftersom diabetes idag är behandlingsbart med hjälp av insulin. 

Men sjukdomen är fortfarande allvarlig och det bedöms att 5-6 svenskar dör i diabetesrelaterade sjukdomar varje dag. 150 000 svenskar lever med sjukdomen utan att ha fått en diagnos.

Varför är Världsdiabetesdagen den 14:e november?

Idag den 14/11, uppmärksammas diabetiker världen över. Att dagen uppmärksammas just den 14:e november beror på Frederick Banting. Tillsammans med Charles Best upptäcktes insulin.

På Legehuset arbetar vi med förebyggandet av ohälsa. Kom in och ta reda på hur du blir ditt friskaste jag.