Vattkoppor

Vattkoppor, vaccin och bältros

Vattkoppor är en virusinfektion som är en mycket smittsam luftburen sjukdom. Likt bältros orsakas vattkoppor av viruset Varicella zoster.

Då viruset sprids väldigt lätt har majoriteten av de som växt upp i Sverige någon gång haft sjukdomen. Ju tidigare du får vattkoppor desto mindre risk löper du att utveckla några allvarliga komplikationer.

Idag finns ett beprövat vaccin som ger nära på ett 100 % skydd mot viruset.

Hur märker jag om jag eller mitt barn har vattkoppor?

Inledningsvis kan vattkoppor arta sig i form av feber och värk i kroppen. Var således uppmärksam på dessa symtom om du misstänker att ditt barn varit i kontakt med viruset.

Kort därpå är det vanligt att utslagen, vattkopporna, tar form. Utslagen känns igen på sin distinkta färg och form. De är röda och har en något upphöjd area som sedan utvecklas till en blåsa, eller koppa som det heter i detta fall. Mindre vanliga men återkommande symtom är hosta, magsmärtor och smärtor i kroppen. Blåsorna kan sprida sig över hela kroppen, även på insidan av munnen exempelvis, varav det är vanligt att det blir smärtsamt att tugga mat och annat under tiden infektionen fortlöper.

Är det farligt och kan komplikationer uppstå?

Vattkoppor brukar oftast läkas helt av sig självt. Det finns vissa huskurer som kan underlätta klådan och besvären de ger.

De komplikationer som kan uppstå är att den infekterade får en inflammation i lillhjärnan. Det brukar leda till en temporär balansrubbning som går över av sig självt inom ett par veckor. Alla komplikationer bör utredas av sjukvårdspersonal eftersom det finns risk för ytterligare komplikationer om det lämnas obehandlat.

Blir vuxna inte smittade?

Det korta svaret är att jo, även vuxna kan drabbas. Ett längre svar är att det skiljer sig mellan vattkoppor som vuxen och som barn. Som barn löper man mindre risk att bli allvarligt sjuk med komplikationer. När du är vuxen ökar den risken och det är därför bra att vaccinera sig om man vet med sig att man inte haft vattkoppor som barn.

Som vuxen finns risken att få bältros, eftersom vattkoppor viruset, Varivella zoster, ligger kvar i kroppen under livets gång. Därför rekommenderas alla som är över 50 år att vaccinera sig mot bältros. 

Vilket vaccin används emot vattkoppor?

Vaccinet mot vattkoppor är ett så kallat levande vaccin. Det ges i två doser med ett års mellanrum om det är ett barn som ska vaccineras. Från 13 års ålder ska doserna ges med två månaders mellanrum. Legehuset använder sig av vaccinet Varivax, vilket kan ges antigen i överarmen eller i låret.

Boka din tid för vattkoppor vaccin idag – Vi finns i Stockholm, Linköping och Göteborg.