fbpx

Ögoninflammation

Vad är Ögoninflammation?

Ögoninflammation (konjunktivit) är en inflammation i ögats yttersta hinna, bindhinnan. På fackspråk heter denna slemhinna konjunktiva, och den klär insidan av ögonlocken och ögats främre del fram till hornhinnan. Bindhinnan täcker således den vita delen av ögat. Tillståndet kallas på fackspråk för akut konjunktivit.  

Infektiös konjunktivit är ett mycket vanligt tillstånd. Det är den vanligaste ögonsjukdomen som man på vårdcentralen stöter på. Den är smittsam och förekommer särskilt ofta bland småbarn, ofta som små epidemier på förskolor.

Pris: 300kr

Symtom

Boka tid

Typiska symtom vid infektiös konjunktivit är ett eller två röda ögon som tårar eller producerar var/pus. Ibland är ögonen ihopklibbade, särskilt efter sömn. Ibland börjar tillståndet i ett öga för att sedan sprida sig till det andra ögat. Ibland finns en känsla av skräp i ögat, det känns som att "det är något i ögat" och att ögat kliar eller svider lite. Till skillnad från allvarligare ögoninflammationer ger inflammation i bindhinnan i regel lite eller ingen smärta, ingen ljusskygghet och ingen nedsatt syn

Orsak

Konjunktivit beror i regel på virus eller bakterier. Bland barn är i synnerhet virus (adenovirus) en vanlig orsak, och viruskonjunktivit förekommer ofta i epidemier med många samtidiga fall. 

Bakteriell konjunktivit är också ganska vanligt bland barn och är den vanligaste orsaken hos vuxna. Infektionen smittar oftast via händerna. 

Bland sexuellt aktiva förekommer konjunktivit som orsakas av klamydia eller gonorré. Detta tillstånd kan misstänkas när standardbehandlingen inte har någon effekt, och man måste då byta till en annan typ av antibiotika.