fbpx

Påssjuka

Pris: .................... 510kr
Varaktighet: ...... 15min

Boka tid

Vaccin mot påssjuka ingår i ett kombinationsvaccin som kallas för MPR, denna vaccination tillhör vaccinationsprogrammet. Detta innebär att de flesta barn i Sverige har fått vaccinet. Sjukdomarna är väldigt sällsynta i Sverige men det kan uppstå några enstaka fall ändå. Det är väldigt viktigt att man förmedlar det till andra ifall man blivit smittad då dessa sjukdomar är mycket allvarliga.

Trots att sjukdomarna inte förekommer ofta i Sverige kan det vara bra att tänka på att vaccinera sig eller sitt barn då smittan för alla tre sjukdomar finns runt om i världen.

Har vaccin mot påssjuka några biverkningar?

Milda biverkningar kan förekomma av vaccinet så som rodnad, svullnad och klåda runt injektionsområdet. Det är även vanligt att man får feber under några veckor efter vaccinet, det är dock inte farligt. Den allvarligaste biverkningen är hjärnhinneinflammation men detta är extremt ovanligt att få. Att drabbas av hjärnhinneinflammation orsakat av sjukdomarna är vanligare, vilket gör att vaccinet är ett säkrare val.