fbpx

Pneumokocker

Pris: ........... SEK 430 / SEK 870
Varaktighet: ...... 15min

Boka tid

Pneumokocker bakterien kan vara orsaken till exempelvis öroninflammation, bihåleinflammation och lunginflammation. Denna bakterie drabbar för det mesta över 65 år eller yngre barn som är under två år. Sjukdomarna kan behandlas med antibiotika, allvarliga fall som orsakas av pneumokocker är ovanliga men kan förekomma. I det fallet kan det ske en blodförgiftning eller hjärnhinneinflammation, så kallade invasiva sjukdomar. Personer som i övrigt är friska brukar inte drabbas av dödsfall vid infektioner.

När sker vaccinering mot pneumokocker?

Pneumokocker vaccin kommer i två former, det första kallas för konjugatvaccin vilket förekommer i barnvaccinationsprogrammet. Detta ges i tre doser i åldrarna 3 månader, 5 månader och 12 månader. Barn som är mellan 1 och 2 år får istället två doser av vaccinet. De som är mellan 2 och 5 år erbjuds vaccination med antingen en dos av PCV13 eller två doser av PCV10. Vaccinet kan sedan kompletteras mot pneumokocker fram till de är 6 år. Både barn och vuxna som befinner sig i någon riskgrupp rekommenderas att vaccinera sig med konjugatvaccin.
Den andra formen av vaccination kallas för polysackaridvaccin. Detta rekommenderas då till både barn och vuxna som löper större risk för att få allvarligare pneumokockinfektioner. Är man över 65 år rekommenderas detta vaccin också.

Har vaccin mot pneumokocker några biverkningar?

Pneumokocker infektioner har med tiden blivit mer och mer resistenta mot antibiotika och det är därför viktigt att vaccinera sig för att förhindra dessa infektioner. Biverkningar kan förekomma som rodnad, klåda och svullnad kring injektionsområdet, ibland kan vissa även känna minskad aptit. Få personer kan även uppleva kräkningar, diarréer eller allergiska reaktioner. För spädbarn kan biverkningarna vara irritabilitet och feber.