Receptförnyelse

Receptförnyelse

Önskar du förnya recept?

På Legehuset kan vi hjälpa dig att förnya recept då du inte får tag på din ordinarie vårdgivare och därmed riskerar att vara utan behandling. Notera att detta inte är ett sätt att regelbundet förnya dina recept.

Vi förnyar max tre läkemedel åt gången och för max 90 dagar.

OBS! Det är våra läkare som i varje enskilt fall bedömer om förskrivning är lämplig.

Avgift för receptförnyelse: 200kr

Vanliga frågor

Vanliga frågor och svar kopplade till receptförnyelse

Vi förnyar inte följande mediciner:

  • Läkemedel som inte hämtats ut de senaste 15 månaderna.
  • Beroendeframkallande: till exempel Imovane, Stesolid, Oxascand, Concerta, Lyrica.
  • Opioder/smärtstillande: till exempel Oxynorm, Citodon, Tramadol, Cocillana
  • Licens-/specialistpreparat: till exempel Gabapentin, Isotretionin.
  • Preparat avsedda för infusion och injektionsbehandling (undantag Insulin, Epipen, Fragmin, Klexane).

Du får ditt recept förnyat, förutsatt att våra läkare bedömer det lämpligt, oftast inom några timmar.

Att förnya recept kostar 200kr.

Vi förnyar max tre läkemedel åt gången och för max 90 dagar.

Ja, även här gäller en kostnad på 200kr.

Vill du ha hjälp?

Kontakta oss

Kontakta oss gärna via hemsidan eller ring oss på 010-550 26 00 för att veta mer om våra vaccinationer eller våra andra tjänster.