fbpx

Resevacin

Resevacin är för vuxna, när de reser utomlands. Vacciner är oftast bara rekommendationer, men i vissa fall kan vaccination mot olika sjukdomar behövas för att kunna komma in i landet. Detta gäller framför allt gula febern, eftersom många länder kräver ett intyg om vaccination om du har besökt ett land där sjukdomen tidigare inträffat. Det kan kosta en summa pengar beroende på var man ska resa och vilka vaccinera man ska ta inför resan. Det är ändå inte rekommenderat att slippa ta vaccinerna och hoppas att man ska klara sig utan de- sjukdomarna man vaccineras mot kan vara mycket allvarliga.

Vilka sjukdomar vaccinerar man sig vanligen mot inför resor?

Det som rekommenderas först av allt är att se över sitt grundskydd, detta är något majoriteten i Sverige har fått i ung ålder. Eftersom skyddet blir allt mindre under åren är det bra att ha koll på det inför en resa. I Sverige är sjukdomarna väldigt sällsynta, dock finns smittan kvar i andra länder. Det som kan rekommenderas utöver grundskyddet är Hepatit A och B. Lika så ibland även koleravaccinationen. Det är dock viktigt att tänka på att alla länder har olika smittor och mycket kan skiljas åt, man bör därför kolla upp vad som gäller för länderna i god tid.

Vad kostar resevaccination?

Vaccineringarna kostar olika runt om i landet, men priset kan vara mellan 300 och 600 kronor. Det beror dock på vilka vaccinationer som behövs, vissa vaccin är dyrare och kan kosta runt 1000 kronor.