fbpx

Röda hund

Pris: .................... 510kr
Varaktighet: ...... 15min

Boka tid

Rubella, eller röda hund som många känner till det som, är en infektionsframkallande sjukdom, det så kallade RNA-viruset är orsaken bakom sjukdomen. Denna virussjukdom klassas som en barnsjukdom och är smittsam. Eftersom många barn vaccineras redan vid 18 månader är denna sjukdom ovanlig i Sverige jämfört med tidigare. Sjukdomen finns dock runt om i världen och kan vara vanlig i flera länder.
Inkubationstiden är ungefär 2 till 3 veckor för sjukdomen och därefter tillkommer röda hudutslag. Symptomen är vanligtvis feber, snuva, bruna eller blåröda hudutslag, ledvärk, och svullna lymfkörtlar.
Eftersom sjukdomen kan ge allvarliga fosterskador ifall gravida infekteras i tidigt stadie av graviditeten är vaccination mot röda hund en del av det svenska allmänna vaccinationsprogrammet. Detta har visat sig vara effektivt och minskat risken för fosterskador med anledning av röda hund, det är sällsynt att få det idag.

När sker vaccinering mot röda hund?

Vaccinet mot röda hund ges i form av ett kombinationsvaccin för mässling, påssjuka och röda hund, även kallad för MPR. Detta ges då i två doser, första dosen ges när barnet är 18 månader och andra dosen ges när barnet går i årskurs 1–2 via elevhälsan. Man bör se över sitt eget och sina barns skydd om utlandsresa förekommer då smittspridningen fortfarande kan vara aktuell i flera utvecklingsländer. Ifall du är gravid är det extra viktigt att se över skyddet då fostret kan fara illa. Är det så att man smittats tidigt graviditeten finns det större chans att barnet blir medfött med hjärtfel, syn- och hörseldefekter, hjärnskador och röda hund, det kan även leda till missfall i vissa fall.

Har vaccin mot röda hund några biverkningar?

Vaccination mot röda hund tillhör en kombinationsvaccinet MPR, då ingår även mässling och påssjuka i det vaccinet. Vaccinet innehåller levande försvagade virusstammar. Eftersom dessa tre sjukdomar fortfarande är aktuella i flera länder är det viktigt att se över skyddet innan en utlandsresa. Biverkningarna av vaccinet kan vara att man känner en lättare typ av förkylning då detta är ett levande försvagat vaccin. Ungefärligt 5–10 procent av de som vaccinerar sig kan få blekt utslag och feber i någon vecka efter vaccination. Barn kan drabbas av ledvärk, feberkramp, allergireaktion och kortvarig förstorning av lymfkörtlar, detta är dock väldigt ovanligt.