fbpx

Sårinfektion

Vad är en sårinfektion?

En sårinfektion är en infektion i ett sår som orsakas av bakterier. Ett sår i huden kan vara ett resultat av till exempel en skada, ett bett eller ett kirurgiskt ingrepp. Ett sår kan även uppstå på grund av att blodförsörjningen inte fungerar som den ska. Ett sår som inte läker, där man inte hittar några bakomliggande orsaker till den fördröjda sårläkningen, kan också vara ett symtom på hudcancer.

Symtom och tecken

Tecken på en sårinfektion är:
     - Nytillkommen, ökad eller förändrad smärta.
     - Dålig lukt från såret.
     - Ökad eller ändrad vätskeproduktion.
     - Utebliven läkning av såret. 
     - Ökad svullnad och rodnad runt såret.
I vissa fall är infektionen så uttalad att man blir allmänpåverkad av smärta och/eller feber.

Boka tid

Pris: 300kr

Orsak

Stafylokocker och streptokocker är de vanligaste bakterierna som orsakar sårinfektioner i miljöer utanför sjukhus. Mer ovanliga bakterier kan finnas vid sår orsakade av bett. Vid kirurgiska sårinfektioner varierar fynden av sjukdomsframkallande bakterier beroende på var på kroppen som ingreppet utfördes. På sjukhus, i synnerhet utomlands, är det inte ovanligt att bakterier som orsakar infektioner har utvecklat motståndskraft mot de flesta sorters antibiotika. Dessa bakterier är så kallad antibiotikaresistenta bakterier (till exempel MRSA).