fbpx

Stelkramp

Pris: .................... 370kr
Varaktighet: ...... 15min

Boka tid

Eftersom vaccination mot stelkramp har funnits i det svenska allmänna vaccinationsprogrammet väldigt länge är sjukdomen väldigt sällsynt i Sverige men kan dock tillkomma även här, denna sjukdom finns teoretiskt sätt runt om i världen. Stelkramp är en sjukdom som orsakar okontrollerade muskelkramper, sjukdomen kan ge mycket allvarliga följder som andningssvårigheter och i värsta fall dödsfall. Bakterien som då orsakar denna sjukdom finns i jord och smuts och smittas oftast genom att jord kommer i kontakt med ett sår på kroppen, det kan även förkomma smitta ifall man blir biten av ett hemlöst djur. Därför är det viktigt att alltid rengöra sina sår ordentligt och ifall misstanke finns att man blivit smittat är det väldigt viktigt att uppsöka vård. 

När behövs vaccinering mot stelkramp?

De flesta svenskar är vaccinerade mot stelkramp med tanke på att vaccinationen har ingått i det allmänna vaccinationsprogrammet sedan länge. Det är dock viktigt att komma ihåg att en vaccination mot stelkramp inte är livslångt, beroende på hur många gånger man har tagit det som barn kan det vara bra att ta en påfyllnadsdos cirka 10 till 20 år senare. Även om vaccinationsskyddet har gått ut är det ovanligt att bli smittad av stelkramp i Sverige, det tillkommer dock några få fall varje år.Är det så att man ska resa utomlands är det extra viktigt att se över sitt skydd mot stelkramp, då många länder inte har de hygieniska förhållandena så som i Sverige. Det kan vara bra att tänka på att ta en påfyllnadsdos för att återaktivera eller förstärka skyddet inför resandet. Känner man sig osäker på när man har vaccinerat sig sist kan man normalt fråga sjukvården om de uppgifterna.

Har vaccin mot stelkramp några biverkningar?

Stelkrampsvaccinet ger milda biverkningar som bland annat svullnad, rodnad och mild irritation runt injektionsområdet, detta avtar dock efter några dagrar. En annan biverkning kan även vara feber som är tillfällig och går över. Allvarliga biverkningar är väldigt sällsynta med denna vaccination.