Bokning – T-cellsprov

Bokning av T-Cellstest i Stockholm & Göteborg

Vänligen välj klinik för tidsbokning och se fullständiga villkor nedan.

*Vänligen notera, vid T-cellstestning av SARS-CoV-2 undersöks om levande T-celler känner igen peptider från Coronaviruset. Målet med undersökningen är att visa om det finns minnesceller som renade från blod reagerar med att producera den viktiga effektorsubstansen interferon. Processen är särskilt känslig och krävande eftersom den handlar om att analysera levande celler. För att kunna undersöka om specifikt SARS-CoV-2 svar finns, krävs efter reningen att tillräckligt många T-celler är i god form när de testas med ett generellt stimuli.

Det händer att transport och rening påverkar cellerna så att det inte finns tillräckligt många levande, spänstiga T-celler att analysera. I de fallen kan proven med säkerhet inte avläsas, utan svaret blir ”Ej Bestämbart”. Det betyder att T-cellernas kvalitet efter transport och rening inte var tillräckligt bra för att säkert kunna uttala sig om det specifika svaret mot SARS-CoV-2.

Vid ett ”Ej Bestämbart” svar ta kontakt med [email protected] så erhålls en ny tid för kostnadsfri provtagning.