Drive-in - Få svar på om du har Covid-19 eller influensa

Har du fått en infektion och misstänker att du kan ha smittats av Corona eller av den årliga influensan? Med vår nya drive-in teststation så kan du snabbt och enkelt få svar på om du har Covid-19 eller influensa. 

Vår drive-in testing station finns enbart utanför Kista Gallerian (mittemot busshållplatsen). 

Infektionstest som ger dig svar på om du har Covid-19 eller influensa

Symptomen för den årliga influensan och Covid-19 är snarlika och det kan vara svårt att veta vad man har drabbats av. Båda infektionerna sprids via kontaktsmitta och droppsmitta. Vanligtvis får du symptom som feber, torrhosta och trötthet vid både influensa och Covid-19.

Legehuset har därför tagit fram olika paket för att hjälpa smittade att avgöra om man har drabbats av Covid-19 eller den årliga influensan. Med våra infektionstest så kan du snabbt och enkelt få svar genom att boka in dig för provtagning i vår drive-in station i Kista. 

Alla tester vi använder oss av är godkända av Folkhälsomyndigheten. Se priser och de olika paketen nedan.

Priser & Paket

 • Antigen + Influensatest
  PRIS – 495:-
  Tidsåtgång: Ca 15-20 minuter. Du får ditt provsvar elektroniskt via mail eller BankID.
 • Antigen + Influensa + strep A-test*
  PRIS – 595:-
  Tidsåtgång: Ca 15-20 minuter. Du får ditt provsvar elektroniskt via mail eller BankID.
 • PCR + Influensatest
  PRIS – 1095:-
  Tidsåtgång: Du får ditt provsvar samma dag via mail eller BankID

Utfärdande av intyg – 295:-

Om du söker Strep A-provtagning som avser bakteriell halsfluss (streptokocktonsillit) och det visar sig vara positivt kan det i de flesta fall behövas antibiotikabehandling. För att läkaren skall ha tillräckligt med underlag inför ev. antibiotikainsättning behövs svar på en rad frågor som kommer att ställas vid provtagningstillfället. Notera att det i så fall tillkommer en extra avgift på 300 :- för utfärdande av recept.
 • Uppfyller du centorkriterierna för bakteriell halsfluss (streptokocktonsillit)?
 1. Feber ≥ 38,5 grader.
 2. Rodnade svullna tonsiller hos barn 3–6 år, alternativt belagda tonsiller hos äldre barn och vuxna.
 3. Ömmande adeniter i käkvinklarna.
 4. Frånvaro av hosta.
 • Har du reagerat allergiskt mot antibiotika någon gång?
 • Minns du vilket antibiotikum?

Så här funkar Drive-in testing - Instruktioner vid bokad tid

Adress - Kista Gallerian

För att kunna hjälpa personer med pågående symptom har vi öppnat en ny klinik som testar dig som misstänker att du kan ha smittats av Covid-19 eller den årliga influensan. Vår nya teststation för infektionstest ligger utanför Kista Gallerian, mittemot Kista Gallerians busshållplats. 

Legehuset Kista Drive-in Testing
Danmarksgatan 38
164 91 Kista