Företagshälsovård

En investering i hälsan som lönar sig för anställda och företaget.

Personal som mår bra presterar bättre, vilket i sin tur leder till förbättrad arbetsmiljö och lönsamhet för företagen. Det är av den anledningen vi har utvecklat Legehusets företagsvård vars primära mål är att bidra till välmående personal och företag.

Våra undersökningar hjälper till att identifierar eventuella hälsoproblem och ger en insikt i hur medarbetarna mår samt förslag på insatser som skulle kunna förbättra deras hälsa. Genom att fokusera på preventiv hälsovård istället för reaktiv så minskas risken för sjukskrivningar, personalomsättning samt tappad lönsamhet.

Alla våra provtagningar sker tillsammans med en läkare och vi kan därför anpassa undersökningen utifrån specifika företagsönskemål samt med möjlighet att genomföra undersökningen hos företaget. Våra undersökningar inkluderar alltid provtagning, screening, test och utvärdering.

En hälsoundersökning är en investering på kort och lång sikt. Vår vision är att bidra till ett friskare arbetsklimat där företagen och individer har bättre kunskap om sin hälsa.

Vänligen kontakta oss på [email protected] för mer information.

Kontakta oss