Hälsokontroll

Vår hälsokontroll bygger på att ge dig en omfattande genomgång av dina olika organsystem så att man tidigt kan finna avvikande fynd eller sjukligt tillstånd. Hälsokontrollen omfattar allt nedan inklusive blodprovtagning med ett läkarbesök där läkare går igenom samtliga resultat med dig som du då får med dig hem.

Hälsokontroll

Jämför paket

Hjärt- och kärl: Apo-A1, Apo B, ApoB/ApoA1-kvot, Kolesterol-total, LDL, HDL, Triglycerides,  glukos 

Sköldkörteln: TSH, T4, T3 (för kvinnor)

Diabetes: HbA1c, Glukos

Vitaminer & Mineraler: Ferritin, Järn, Folat, Homocystein, B12, Magnesium, Vitamin D

Lever: ALAT, ASAT Njurar: Krea, Natrium, Kalium, Kalcium

Blodstatus: MCV, Erytrocyter, EVF, Leukocyter, MC, MCHC, Trombocyter, Hemoglobin

Inflammation: CRP Övrigt: Testosteron (män), PSA (män över 50 år)

Hjärt- och kärl: Apo-A1, Apo B, ApoB/ApoA1-kvot, Kolesterol-total, LDL, HDL, Triglycerider, Glukos, hs-CRP

Sköldkörteln: TSH, T4, T3 (för kvinnor) 

Diabetes: HbA1c, Glukos, C-Peptid 

Vitaminer & Mineraler: Ferritin, Järn, Folat, Homocystein, B12, Magnesium, Vitamin D, Transferrin, Järnmättnad 

Lever: ALAT, ASAT, GT, ALP Njurar: Krea, Natrium, Kalium, Kalcium, Fosfat, Klorid, Albumin, Cystatin C, eGFR(CysC) 

Blodstatus: MCV, Erytrocyter, EVF, Leukocyter, MC, MCHC, Trombocyter, Hemoglobin 

Inflammation: CRP Övrigt: Testosteron (män), PSA (män över 50 år)

Läkarkonsultation
EKG
Lungspirometri
Urinprov
Avföringsprov
Hörselundersökning
Synundersökning

Hjärt och kärl: Apo-A1, Apo B, ApoB/Apo A1-kvot, kolesterol-total, LDL, HDL, Triglycerider, Glukos, hs-CRP

Sköldkörteln: TSH, T4, T3 (för kvinnor)

Diabetes: HbA1c, Glukos, C-peptid

Vitaminer & Mineraler: Ferritin, Järn, Folat, Homocystein, B12, Magnesium, Zink, Vitamin D, Transferrin, Järnmättad.

Lever: ALAT, ASAT, GT, ALP
Blodstatus: MVC, Erytrocyter, EVF, Leukocyter, MC, MCHC, Trombocyter, Hemoglobin

Inflammation: CRP

Övrigt: Testosteron (män), PSA

Skräddarsydd hälsoundersökning

Kontakta oss för en personlig hälsokontroll som är skräddarsydd och anpassad utifrån dina specifika behov eller tidigare sjukdomshistoria. Våra hälsoundersökningar är breda och omfattar bland annat följande provtagningar.

Blodanalys

Håll koll på hälsan genom att välja önskad blodprovspaket.
Du kan antingen välja enskilda blodprover eller systematiskt valda provpaket.

Kontakta Oss

LEGEHUSET_IMG_CONTACT