Bett

PRIS 300 kr

Vad är insektsbett/stick?

Med stick och bett menas här stick av insekter eller kvalster. Insektsbett kan klia och gör ont. Men de är oftast ofarliga och brukar försvinna efter någon dag. 
     – Följande insekter är aktuella i Sverige:
          – Löss – det vill säga huvudlöss, kroppslöss och flatlöss
          – Skinnbaggar – vägglöss
          – Loppor – det finns både människoloppor och katt-, hund, och fågelloppor
          – Steklar
         – Tvåvingar – myggor, knott och bromsar
     – Kvalsterarter i Sverige:
          – Skabbkvalster, huskvalster, pälskvalster, fågelkvalster och fästingar

Symtom

Myggor och knott
Myggor suger i sig blod genom sin sticksnabel. Det gör inte ont och vi märker att vi blivit myggbitna först när det börjar kliar. Knott (en liten typ av mygga) däremot biter av en liten del av huden för att komma åt blodet. Det kan göra ont – och vi får ofta fler knottbett samtidigt än vi får myggbett. Huden där vi blev bitna blir röd och svullen. 

Bromsar (en typ av fluga) som är betydligt större än knott, biter också bort en del av huden. Därför kan det göra ordentligt ont att få ett bromsbett. Huden blir också mer svullen än vid myggbett, och ibland kan du få ett blåmärke. 

Stick från bin, getingar och humlor
Ett bi- eller getingstick gör ofta väldigt ont först. Efter en stund blir huden svullen och röd – och det kan svida och klia. Getingstick ger normalt kraftiga reaktioner i huden, med värme, svullnad och rodnad över ett större område. Humlans stick är ofta lindrigare.

 Allergi mot getingstick är ovanligt. Överkänsligheten kan komma trots att du tidigare blivit stucken utan att ha fått några större reaktioner. En allvarlig överkänslighet kan leda till en så kallad anafylaktiskt reaktion. Reaktionen kan komma hastigt, då behöver du behandling akut. Tecken på en mer allvarlig reaktion är:
     – illamående
     – hosta
     – klåda/nässelutslag
     – magsmärta
     – problem med andningen
     – svullnad i huden
     – yrsel med kallsvettning och snabb puls

Orsaker till reaktioner vid insektsbett

När myggor, knott och bromsar suger blod sprutar de samtidigt in sin saliv i huden för att hindra blodet från att stelna. Anledningen till att betten kliar och svullnar är att kroppens immunförsvar reagerar på saliven. Det är en naturlig reaktion och beror inte på allergi eller överkänslighet. 

Vissa är dock överkänsliga, mot till exempel myggbett, och får då svår klåda och större svullnader. 

Bin, getingar och humlor
Bin, getingar och humlor sticker bara när de känner sig trängda. Därför kan vi undvika att bli stuckna genom att hålla oss lugna och inte skrämma dem. Getingstick är vanligare än bi- och humlestick. Bin och humlor äter växter och är inte intresserade av vår mat. Getingar däremot äter gärna det vi gör och gör sitt bästa att komma åt vår mat. Förutom konflikter runt matbord och glasskiosker är getingar också mer benägna att sticka. De har inga hullingar och kan sticka flera gånger. Ett bi har hullingar på sin gadd och kan bara sticka en gång. De sticker ogärna eftersom de dör efteråt. Hos humlor är det bara honorna som sticks, men det är väldigt sällsynt. När en humla sticks gör det sällan ont, utan det känns mest som det bränner till. Bi- och getingars stick gör ont eftersom deras gadd sitter ihop med en giftblåsa och giftet i blåsan är väldigt smärtframkallande.

Behandling

Om du har fått en allvarlig allergisk reaktion med behov av akut sjukvård (anafylaxi) efter geting- eller bistick ska du kontakta läkare. Ibland ges läkemedel att ha till hands om du får en allergisk reaktion igen.

När bör du söka vård?

Sök vård om:
     – du har fått ett geting- eller bistick i munnen eller nära ögat
     – du har en hudinfektion som inte ger med sig
     – du har blivit stucken flera gånger och huden är mycket svullen och kliar
     – du känner dig påverkad, får yrsel och andningsbesvär direkt efter ett geting- eller bistick
     – du känner dig sämre efter några dagar
     – du är allergisk mot geting- eller bistick.

Kontakta oss