Blodtryck

PRIS 300 kr

Vad är högt blodtryck?

Blod transporteras från hjärtat till alla delar av kroppen i våra blodkärl. Varje gång hjärtat slår, pumpar det blod ut i kärlen. Hypertoni, även känt som högt eller förhöjt blodtryck, är ett tillstånd där det ständigt är ett ökat tryck i blodkärlen. Ju högre tryck i blodkärlen desto hårdare måste hjärtat arbeta för att pumpa runt blodet i kroppen. 

Högt blodtryck är den viktigaste riskfaktorn för kardiovaskulära sjukdomar (hjärt-kärlsjukdomar). Dessa sjukdomar är de enskilt viktigaste orsakerna till för tidig död. Genom relativt små sänkningar av blodtrycket kan man dock minska sin risk rejält. Om ett högt blodtryck däremot inte behandlas är det stor risk att det höga blodtrycket på sikt leder till att man drabbas av hjärtinfarkt, hjärtförstoring, hjärtsvikt och andra sjukdomar såsom demens. Hypertoni är ett kroniskt tillstånd som oftast kräver livslång behandling.

Symtom

Många som har ett alltför högt blodtryck känner ingenting alls. Ibland kan du få lindriga symtom vid högt blodtryck, till exempel lätt huvudvärk och trötthet. Men de symtomen kan även ha flera andra orsaker.  Det enda sättet att veta säkert om blodtrycket är förhöjt är genom att mäta det. 

Vid mycket högt blodtryck kan du få tydligare symtom som svår huvudvärk och andnöd. Det är ett livshotande tillstånd som är ovanligt.

Orsak

Blodtrycket beror på en kombination av hjärtats slagkraft och vilket motstånd som finns i blodkärlen. Högt blodtryck (hypertoni) brukar indelas i s.k primär hypertoni som är klart vanligast (ca 95%) och sekundär hypertoni (ca 5%). Primär hypertoni tros bero på genetiska (ärftliga) faktorer i kombination med livsstilsfaktorer. Delar av nervsystemet (autonoma nervsystemet) och njurens hormonella system för att reglera blodtrycket är ofta påverkat. Personer med typ 2 diabetes, övervikt och blodfettsrubbningar har ökad risk att också få högt blodtryck. Sekundär hypertoni kan bero på sjukdom i njurar eller binjurar men många ovanliga sjukdomar kan ge sekundär hypertoni. Sekundär hypertoni åtgärdas genom att behandla grundsjukdomen. Även vissa läkemedel kan orsaka förhöjt blodtryck.

Behandling

Högt blodtryck skall alltid behandlas med livsstilsråd men ofta blir blodtryckssänkande läkemedel också nödvändiga. Det finns många olika läkemedel som kan användas och ofta behövs flera olika läkemedel för att få ner blodtrycket till önskad nivå. Vilka läkemedel som väljs kan bero på tidigare biverkningar eller vilka andra tillstånd och sjukdomar som finns samtidigt hos en person med högt blodtryck.

När bör du söka vård?

Kontakta oss eller jouröppen mottagning så snart det går om du har följande symtom:
    – Du har ett uppmätt blodtryck på 230/130 eller högre utan andra symtom
    – Du är gravid och har ett uppmätt blodtryck på 140/90.

Kontakta oss