Halsont/halsfluss

PRIS 300 kr

Vad är halsfluss?

Halsfluss är en inflammation i halsmandlarna, vilket på fackspråk kallas akut tonsillit (tonsill = halsmandel). Det är ett mycket vanligt tillstånd som oftast går över av sig själv. Barn och unga är mest utsatta och sjukdomen uppträder oftast under vinter och vår.

Halsfluss orsakas oftast av en virusinfektion, och då hjälper inte antibiotika. Men också bakterier, framför allt grupp A-streptokocker, kan orsaka halsfluss. I dessa fall brukar inte snuva eller hosta förekomma. Den som har streptokocker och samtidigt stora eller måttliga besvär, får ofta antibiotika utskrivet.

Symtom

Symtomen är ofta liknande oavsett om orsaken är bakteriell eller virusrelaterad. Utöver halssmärtor och obehag vid sväljning är det vanligt att rösten blir grötig, som om man har en ”varm potatis” i halsen. Lymfkörtlarna utanpå halsen, vid käkvinklarna, kan svullna. De kan då kännas som ömma kulor under huden. Smärtan kan sträcka sig upp till öronen. Feber kan förekomma.

Om förkylningsvirus ligger bakom har man ofta även hosta, heshet och/eller snuva. Detta till skillnad från halsfluss orsakad av streptokocker, som inte brukar ge snuva eller hosta. 

Små barn med halsfluss kan ha svårt att säga var det gör ont, de visar ofta att de har ont i halsen genom att de inte vill äta eller dricka. De kan vara slöa, ha feber, klaga på huvudvärk och att de har ont upp mot öronen. De kan, utöver de andra besvären, även kräkas och ha ont i magen. Barn under tre års ålder har sällan halsfluss orsakad av bakterier.

Orsak

Halsfluss orsakas oftast (till cirka 70 %) av en virusinfektion. Det vanligaste viruset är förkylningsvirus, men även en rad andra virus – till exempel Epstein Barr-viruset som orsakar körtelfeber – kan ge halsfluss. Även bakterier kan vara orsaken till halsfluss (cirka 30 %), och då framför allt grupp A-streptokocker.

Diagnos

De allra flesta med ont i halsen har en virusinfektion. Läkaren ska bedöma om det rör sig om en halsfluss på grund av virus eller på grund av streptokocker. Detta är inte alltid helt lätt eftersom man kan ha ont i halsen på grund av en virusinfektion och samtidigt vara bärare av streptokocker, utan att det onda i halsen beror på streptokockerna.

Det finns fyra typiska symtom (eller frånvaro av symtom) vid halsfluss med streptokocker. Dessa kallas Centorkriterier:
       Feber över 38,5 °C
       Beläggning på halsmandlarna (hos barn 3–6 år räcker rodnade och svullna halsmandlar)
       Svullna och ömma lymfkörtlar på utsidan av halsen
       Frånvaro av hosta

Om man har minst tre av ovanstående fyra Centorkriterier kan man misstänka halsfluss med streptokocker. För att fastställa diagnosen tas då ett bakterieprov från halsmandlarna (strepA-test). Testet blir färdigt på några minuter. Om strepA-testet är positivt samtidigt som man har minst tre uppfyllda Centorkriterier, ställs diagnosen halsfluss med streptokocker. Om man har färre än tre Centorkriterier behöver strepA-test inte tas, eftersom symtomen då talar för en virusinfektion.
Om halsflussen är mycket kraftig eller om det förekommer andra symtom kan det i vissa fall vara nödvändigt att ta ett blodprov för att utesluta körtelfeber.

Behandling

Den viktigaste åtgärden är att vila så länge man känner sig sjuk. Febernedsättande och smärtlindrande läkemedel som paracetamol kan användas vid behov. Även om man har svårt att svälja är det viktigt att dricka. Kall eller varm dryck kan ha en lenande effekt på halsen. Likaså kan något kallt att äta, som yoghurt eller glass, kännas bra. Halstabletter eller gurgling med koksaltlösning kan verka lindrande vid sväljsmärtor. Rökstopp, eller att dra ner på rökningen, rekommenderas. 

I princip alla fall av halsfluss går över av sig själv, oavsett om det är bakterier eller virus som ligger bakom. Lugn och ro är viktigt för att kroppens eget immunförsvar ska aktiveras och bekämpa infektionen. Om infektionen beror på streptokocker kan antibiotikabehandling påskynda tillfrisknandet med med en till två dagar. I regel används vanligt penicillin. 

När bör du söka vård?

  Om besvären inte går över efter ett par veckor bör du söka vård. Har du hög feber och ont i halsen utan att samtidigt vara förkyld bör du också vända dig till vården. Det gäller även symptom på halsfluss med hög feber, svårigheter att äta och dricka och allmän sjukdomskänsla. 

Har du mycket ont på ena sidan av halsen och svårt att gapa ska du söka vård direkt. Långvariga halsbesvär med svullnader eller knölar på halsen ska också utredas.

Kontakta oss