Hosta/förkylning

PRIS 300 kr

Vad är förkylning?

Förkylning är en övre luftvägsinfektion som orsakas av ett virus. Så gott som hela befolkningen drabbas av förkylning en eller flera gånger per år. I genomsnitt har barn sex till åtta förkylningar per år och vuxna två till fyra förkylningar per år. Barn från sex månader till tre år drabbas särskilt ofta.

Symtom

Tillståndet karakteriseras av halsont, trötthet och ibland lätt feber. Vuxna får sällan feber vid en vanlig förkylning. Dessa symtom försvinner efter några få dagar och efterföljs av nästäppa, snuva och hosta inom ett till två dygn efter symtomstart. Täppt näsa och snuva blir de dominerande symtomen. Snuvan kan efterhand bli tjock och varig. 

Symtomen är mest uttalade omkring dag tre till fyra och börjar försvinna runt dag sju. Barn under ett år får vid förkylning ofta hög feber, äter dåligt, blir griniga och kan få orolig sömn på grund av nästäppan.

Orsak

Förkylning beror på att ett virus, oftast ett så kallat rinovirus, angriper näsa och svalg. Det finns över tvåhundra olika virus som kan orsaka förkylning. Den stora mångfalden av virus gör att förkylning kan uppstå under hela livet. Även om man utvecklat immunitet mot det virus som ger förkylning vid ett specifikt tillfälle, så saknar man immunitet mot de många andra förkylningsvirusen. 

Ungefär två av tre som smittas av ett virus blir sjuka. Överföring av smitta sker genom handkontakt med andra personer och därefter överföring av viruset till näsborrar, mun eller ögon, eller som droppsmitta vid hosta eller nysning. Inkubationstiden, tiden från smitta till symtomdebut, är vanligen två till tre dagar.

Diagnos

Diagnosen är vanligtvis uppenbar utifrån en typisk sjukdomsbild. En eventuell läkarundersökning avslöjar bara lite röda slemhinnor. Blodprov som CRP är vanligen normala eller bara lätt förhöjda, och det krävs inga blodprov för att ställa diagnosen.

Behandling

Förkylning är ett tillstånd som går över av sig själv. Inga läkemedel eller andra preparat botar förkylning eller har bra förebyggande effekt. Eventuell behandling riktas därför mot att lindra symtomen.

När bör du söka vård?

Om du har förkylningssymptom med feber som inte blir bättre efter fem dagar bör du söka vård. Det gäller särskilt om du har bakomliggande sjukdomar. 

Sök vård direkt om du snabbt blir sämre i samband med en förkylning och får hög feber, frossa eller känner dig stel i nacken. Det gäller även om du har andningsbesvär. 

Uppsök en akutmottagning eller kontakta 112 om du eller någon i din närhet har svårt att andas eller upplever ett tryck över bröstet. 

Vid misstanke om smittsam luftvägsinfektion är det viktigt att undvika smittspridning – kontakta alltid vården innan du gör ett fysiskt besök eller invänta personal vid entrén. Ring 1177!

Kontakta oss