Munsår/herpes

PRIS 300 kr

Vad är en herpes/munsår?

Munsår – eller förkylningssår – ger blåsor och sår vid munnen. Men munsåret beror inte på en förkylning utan på ett virus, herpes simplex. Det finns flera typer av herpesvirus och de kan leda till olika typer av sjukdomar. Herpes simplex virus typ 1 (HSV-1) kan ge munherpes och leder, normalt sett, inte till någon allvarlig sjukdom. De flesta vuxna svenskar har någon gång haft HSV-1, och vanligen blir man smittad någon gång i barn- eller ungdomen.  

Man skiljer på en akut form med svårare utslag och en mildare form som kan komma tillbaka flera gånger. 

Den akuta infektionen – förstagångsinfektionen – förlöper i de flesta fall (80–85 %) utan särskilda symtom så att man inte märker att man har haft en infektion. Hos 10–15 % finns det tydliga symtom och tecken, på fackspråk kallas ett sådant utbrott akut herpetisk gingivostomatit. Detta innebär att utslag kan förekomma på tandköttet (gingiva) och insidan av kinden (stoma betyder mun). 

Akut herpetisk gingivostomatit ses främst hos barn i åldrarna sex månader till fem år, men ibland också hos vuxna. 

Hos vuxna är numera typ 1 en vanlig orsak till herpes i underlivet som tidigare ansågs  orsakas enbart av herpes typ 2.

Symtom

Symtomen är väldigt olika hos olika personer första gången man insjuknar i herpes. En del märker inga symtom alls. Andra får hög feber, smärta i munnen, ont i halsen och svullna lymfkörtlar. 

Efter förstagångsinfektionen stannar viruset kvar i kroppen i vilande form, detta i nervceller som i det här fallet försörjer läppar och munhålan (trigeminusnerven). Det tycks som om tillståndet hos många personer kan komma tillbaka igen vid bland annat feber, stress, solljus och menstruation. 

Vid återfall är besvären lindrigare. Vid utbrottet brukar man då ofta känna en pirrande och pulserande känsla i läpparna eller i huden runt.  Detta brukar följas av grupperade blåsor som efter ett par dagar utvecklas till sår på läppen. 

Orsak

Herpesinfektion sprider sig vid direkt kontakt med huden eller slemhinnorna av en infekterad person. Inkubationstiden är ofta tre till sex dagar, men kan ibland vara upp till två veckor. 

Munherpes smittar framför allt genom pussar och kyssar. Herpes i munnen kan smitta och orsaka herpes i underlivet vid munsex. 

De flesta vuxna svenska har haft herpes minst någon gång. Ju äldre man blir desto mer sällan brukar nya utbrott av herpes komma.

Diagnos

Diagnosen ställs på det typiska sjukdomsförloppet och förekomsten av små grupperade blåsor och sår i munhålan, på läpparna eller runt läppar. Det kan dock vara svårt att ställa en exakt diagnos eftersom patienter med den här formen av herpesinfektion ofta inte tar kontakt med läkare förrän det typiska stadiet med små blåsor är över. Tillståndet kan ibland vara svårt att skilja från inflammatorisk afte.

Behandling

Tillståndet går över av sig själv inom en till två veckor och en sent insatt behandling har liten eller ingen effekt. Vid förstagångsutbrott i munnen kan barn få så ont att de har svårt att få i sig tillräckligt med näring och vätska. Man kan då använda smärtstillande läkemedel (eventuellt som stolpiller) som paracetamol. Det kan också hjälpa att suga på is.  

För den som har svåra besvär kan virushämmande läkemedel på recept göra att infektionen läker snabbare. Den första dosen bör i så fall tas så tidigt som möjligt i sjukdomsförloppet för att ha effekt. 

Receptfria virushämmande läkemedel finns som salvor.  Dessa minskar läkningstiden i genomsnitt med en halv dag och behandling måste starta så fort de först symtomen kommer för att ha effekt.

När bör du söka vård?

Sök vård om:
     – du har symptom på herpes och känner dig väldigt sjuk
     – du har symptom på herpes och ett öga gör ont, blir rött och tåras
     – munsåret blir varigt
     – munsåret inte har läkt efter två veckor
     – om du får herpes för första gången när du är gravid
     – om ett nyfött barn, yngre än sex veckor, får blåsor runt munnen.

Kontakta oss